Ledarskap för innovation i offentlig sektor

En kurs för chefer i kommunal verksamhet. Under kursens gång bygger deltagarna upp kunskap om och förståelse för vad innovation i offentlig sektor innebär, hur lärande på arbetsplatsen kan vara en resurs i innovationsarbetet och hur de som chefer kan stödja sina medarbetare i detta.

Kvinnlig chef som håller en presentation. Foto johner.se/PlattformSyftet med utbildningen är att öka kommunala chefers förmåga att skapa förutsättningar för att stödja medarbetarnas innovativitet. Kursen tar upp innovation som begrepp och process, lärande som resurs för innovation, chefers arbete, handlingsutrymme, prioriteringar, ledarskap för innovation samt projektpresentation. 

Kursen ger inte högskolepoäng.

Målgrupp

Chefer inom kommunal verksamhet.

Kursinformation

Upplägget bygger på gemensamma kursträffar samt eget arbete med ett verksamhetsnära projekt. Kursträffarna innehåller kortare föreläsningar, övningar och gemensamma reflektioner och erfarenhetsutbyte. Mellan vissa kursträffar erbjuds även coachning. Projektet ska utgå från behov eller verksamhetsproblem som deltagaren ska kunna arbeta med under kursens gång. Deltagarna får själva välja vilken utmaning de ska arbeta med utifrån de behov som finns i verksamheten. 

Träffarna är förlagda till fem tillfällen, ett lunch-till-lunch-tillfälle samt fyra heldagar. 

Plats och datum för träffarna bestäms i samråd med uppdragsgivaren. 

Anmälan

Vid intresse, kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Om LiU Uppdragsutbildning Visa/dölj innehåll