Uppdragsutbildning inom mångfald och integration

Här finner du exempel på utbildningar som ger en ökad
kompetens i frågor som rör social rättvisa, mångfald och integration.

Utbildningar

Om LiU Uppdragsutbildning