Maskininlärning

Till hösten 2019 erbjuder vi en kurs för yrkesverksamma i svensk industri som vill lära sig grunderna i maskininlärning. Du kommer i kursen bland annat få bekanta dig med de olika metoder som finns att tillgå för olika problemställningar inom maskininlärning. 

Digitaliseringen och den snabba tillväxten av informationsteknologi förändrar hela samhället. Den grundläggande materian i denna nya värld är information, dvs data. Företag och organisationer har idag enorma möjligheter att utnyttja denna nya data för att effektivisera och automatisera produktion och tjänster. 

Maskininlärning är vetenskapen om statistiska metoder för att upptäcka mönster och regelbundenheter i data som kan utnyttjas för prediktion och beslutsfattande. För att effektivt kunna använda maskininlärning krävs en genuin förståelse för dess grunder och åtminstone en översiktlig bekantskap med de olika metoder som finns att tillgå för olika problemställningar. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma med intresse att komplettera en existerande universitetsutbildning med kunskaper i maskininlärning. Den typiska deltagaren har en examen i ett ingenjörsämne, finans eller annat kvantitativt orienterat ämne. Vi rekommenderar att deltagarna har kunskaper motsvarande en kurs i linjär algebra, matematisk analys, statistik och programmering.

Kursinformation

Kursen består av fyra delar, där varje del består av sex timmar föreläsning och en datorlaboration. Kursen examineras genom skrivna rapporter på de fyra datorlaborationerna. Datorlaborationerna utförs med maskininlärningsbibliotek i Python, som är industristandard för maskininlärning. Deltagare som blivit godkända på alla fyra laborationer får ett kursintyg på avklarad kurs. Plats för träffar meddelas senare. 

Pris per deltagare: 17 200:- (exklusive moms). 

I priset ingår fika och lunch de dagar som är heldagar (se schema nedan). 

Schema

Del 1 - Grunderna i maskininlärning och regulariserad regression

 • 5 nov kl. 13-16 Föreläsningar
 • 6 nov kl. 9-12 Föreläsningar
 • 6 nov kl. 13-17 Datorlaboration

Del 2 - Klassifikation och oövervakad inlärning

 • 19 nov kl. 13-16 Föreläsningar
 • 20 nov kl. 9-12 Föreläsningar
 • 20 nov kl. 13-17 Datorlaboration 

Del 3 - Neurala nätverk och deep learning

 • 3 dec kl. 13-16 Föreläsningar
 • 4 dec kl. 9-12 Föreläsningar
 • 4 dec kl. 13-17 Datorlaboration

Del 4 - Reinforcement learning

 • 17 dec kl. 13-16 Föreläsningar
 • 18 dec kl. 9-12 Föreläsningar
 • 18 dec kl. 13-17 Datorlaboration

Anmälan

Kursen ges under förutsättning att vi får minst 20 anmälda deltagare.

Du anmäler dig via länken nedan. Sista anmälningsdag är 15 september.

Anmälan till kursen Maskininlärning

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll