Maskininlärning

Kurs för dig som arbetar inom svensk industri och vill lära dig grunderna i maskininlärning.

Digitaliseringen och den snabba tillväxten av informationsteknologi förändrar hela samhället. Den grundläggande materian i denna nya värld är information, dvs data. Företag och organisationer har idag enorma möjligheter att utnyttja denna nya data för att effektivisera och automatisera produktion och tjänster. 

Maskininlärning är vetenskapen om statistiska metoder för att upptäcka mönster och regelbundenheter i data som kan utnyttjas för prediktion och beslutsfattande. För att effektivt kunna använda maskininlärning krävs en genuin förståelse för dess grunder och åtminstone en översiktlig bekantskap med de olika metoder som finns att tillgå för olika problemställningar. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma med intresse att komplettera en existerande universitetsutbildning med kunskaper i maskininlärning. Den typiska deltagaren har en examen i ett ingenjörsämne, finans eller annat kvantitativt orienterat ämne. Vi rekommenderar att deltagarna har kunskaper motsvarande en kurs i linjär algebra, matematisk analys, statistik och programmering.

Kursinformation

Kursen består av fyra delar där varje del består av sex timmar föreläsning och en datorlaboration. Kursen examineras med hjälp av skrivna rapporter på datorlaborationerna, som utförs med maskininlärningsbibliotek i Python vilket är industristandard för maskininlärning.

Deltagare som blivit godkända på alla fyra laborationer får ett kursintyg på avklarad kurs. Kursen ges på engelska. 

Anmälan

Är du intresserad av utbildningen? Skicka ett mejl till LiU Uppdragsutbildning.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Mer om uppdragsutbildning vid LiU Visa/dölj innehåll