AI och digitalisering, översiktskurs

Under vårterminen 2019 erbjuder vi en sex dagars översiktskurs som ger 3 högskolepoäng. I kursen ingår bland annat moment inom maskininlärning, språkteknologi, datorseende, AI och tjänster samt etiska aspekter på AI - för att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller användning av artificiell intelligens.

Digitaliseringen håller på att transformera hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Den här kursen ger en översikt över AI och hur AI förhåller sig till digitalisering. Du kommer få en bättre överblick över området, insyn i ett antal viktiga tekniker som maskininlärning, datorseende och tolkning av naturligt språk. Kursen tar även upp frågor kring design och interaktion där AI är en del av en tjänst eller produkt samt några av de etiska aspekter som är centrala för hållbar användning av AI. 

Kursen är upplagd som tre tvådagarsträffar med föreläsningar och interaktiva seminarier samt en laborationsserie som du gör på egen hand för att fördjupa din förståelse för området. Kursen vänder sig till beslutsfattare och utvecklare utan djupa kunskaper i AI. Kursen förväntas ha deltagare från många olika företag och organisationer vilket är ger dig möjlighet att utvidga ditt nätverk.

Kursen består av sex delar:

AI, digitalisering och data

Vad är AI? Hur relaterar AI till digitalisering? Data är en central del av modern AI, hur kan man strukturera och hantera stora mängder data?

Maskininlärning

Vad är maskininlärning? Vad är några vanliga tekniker? Hur kan jag använda maskininlärning för att klassificera saker och för att prediktera vad som troligtvis kommer hända?

Datorseende 

Hur kan datorn förstår bilder? Hur kan man använda maskininlärning för att känna igen föremål och följa efter dem?

Naturligt språk

Hur kan datorn förstå naturligt språk i form av text? Hur kan man använda maskininlärning för att förstå vad en text handlar om?

Människa och AI

AI blir en allt vanligare del i tjänster och produkter eftersom människor och AI kompletterar varandra. Hur designar man tjänster där AI är en del? Hur kan man underlätta människor att interagera med produkter och tjänster där AI är en del?

Etiska aspekter på AI

AI används för att fatta beslut vilket ställer stora krav på att dessa beslut tar hänsyn till etiska aspekter som rättvisa, inklusion, ansvar, och förklarbarhet. Vad innebär det här och hur kan man göra för att använda AI på ett etiskt sätt?

Målgrupp

Beslutsfattare och utvecklare utan djupa AI-kunskaper.

Kursinformation

Kursen ger 3 hp. Upplägget bygger på internat med föreläsningar och interaktiva seminarier samt laborationer som görs på egen hand.
 
Examination sker genom att deltagarna aktivt medverkar på seminarier, lämnar in laborationsuppgifter och en avslutande reflektionsuppsats. 

Kursens pris: 24 000:- (exklusive moms)
 

Träffar under våren:

  • 2-3 maj: Elite Grand Hotel, Norrköping
    Boende, fika, lunch och middag ingår.
  • 22-23 maj: Linköpings universitet, Campus Valla
    Ej internat. Fika och lunch ingår.
  • 19-20 juni: Elite Grand Hotel, Norrköping
    Boende, fika, lunch och middag ingår.

Anmälan

Anmälan till detta kurstillfälle är nu stängd. 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll