Programmeringsaktiviteter i undervisningen 2,5hp (fortsättningskurs)

Den här kursen vänder sig till dig som har gått någon av Skolverkets tidigare högskolekurser inom programmering eller har motsvarande kunskaper.

På uppdrag av Skolverket ger kursen Programmeringsaktiviteter i undervisningen, 2,5hp (fortsättningskurs). Kursen vänder sig till dig som har gått någon av Skolverkets tidigare högskolekurser inom programmering (se mer under förkunskapskrav nedan) eller har motsvarande kunskaper.

Genomförande

Föreläsningar och seminarier sker på distans med stöd i en lärplattform. Det kommer att arrangeras två digitala kursträffar för samtliga deltagare, däremellan läser du litteratur och genomför praktiska moment på egen hand.  

Kursens innehåll

Generellt innehåll 

  • Planera och genomföra programmeringsaktiviteter med elever utifrån relevanta kurs- och ämnesplaner.
  • Diskutera egna och andra deltagares erfarenheter av genomförda programmeringsaktiviteter i undervisningen.

Programmeringsinnehåll

  • Vidareutveckla användandet av begrepp och byggstenar inom programmering, i relation till undervisningsaktiviteternas innehåll.
  • Fortsatta övningar i att skapa, testa, felsöka och förbättra visuell eller textbaserad programkod med anknytning till aktiviteterna.

Didaktiskt innehåll

  • Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.
  • Formativ bedömning av programmeringsaktiviteter.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam som tekniklärare (i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10) eller matematiklärare (i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 8-10, gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå).

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor.

Specifika förkunskapskrav

För att läsa kursen ska du vara godkänd på någon av följande kurser, eller ha motsvarande kunskaper:

  • Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp
  • Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp
  • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp.

Anmälan

För närvarande erbjuds inte denna kurs. Vi uppdaterar denna sida om kursen erbjuds igen. Du kan också anmäla din e-postadress till LiU Uppdragsutbildning så informerar vi dig om kursen ges igen. Om ni är flera hos er huvudman som vill gå kursen kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Fler uppdragsutbildningar vid LiU