Religionspedagogik 1

En kurs för dig som arbetar med undervisning i Svenska kyrkan och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om pedagogik, didaktik och lärande i relation till konfirmander och ungdomar.

I kursen behandlas pedagogikens grundläggande begrepp och konfirmandarbetets mål och utformning. Omvärldsanalys, ungdomars livsvillkor och teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmationsundervisning ingår även i kursen.

Omfattning och genomförande

Kursen ger 7,5 hp och löper över två terminer med åtta gemensamma kursdagar på internat. Mellan de gemensamma kursdagarna sker arbete i grupp i respektive stift samt enskilda studier. Kursen omfattar totalt 200 studietimmar. I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

Kursen ges i samarbete med Svenska kyrkan och ett flertal stift.

På den här sidan hittar du kursplan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till församlingspedagoger, präster, diakoner eller musiker, det vill säga yrkesverksamma i Svenska kyrkan som har undervisningsuppdrag kopplat till konfirmand- och ungdomsarbete.

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll