Religionspedagogik 1

En kurs för dig som arbetar med undervisning i Svenska kyrkan och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om pedagogik, didaktik och lärande i relation till konfirmander och ungdomar.

Händer från flera som illustrerar samhörighet.Ungdomar som lägger sina händer ovanpå varandra för att illustrera samhörighet.I kursen behandlas pedagogikens grundläggande begrepp och konfirmandarbetets mål och utformning. Omvärldsanalys, ungdomars livsvillkor och teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmationsundervisning ingår även i kursen.

Omfattning och genomförande

Kursen ger 7,5 hp och löper över två terminer med åtta gemensamma kursdagar på internat. Mellan de gemensamma kursdagarna sker arbete i grupp i respektive stift samt enskilda studier. Kursen omfattar totalt 200 studietimmar. I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

Kursen ges i samarbete med Svenska kyrkan och ett flertal stift.

På den här sidan hittar du kursplan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till församlingspedagoger, präster, diakoner eller musiker, det vill säga yrkesverksamma i Svenska kyrkan som har undervisningsuppdrag kopplat till konfirmand- och ungdomsarbete.

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

OBS! En ny utbildningsomgång planeras till ht 22.

 

Kontakt

Relaterad information