Tillsammans i det mångkulturella samhället

Hur kan Svenska kyrkans församlingar arbeta med integrationsfrågor och möta människor som är nya i Sverige? Det här är en kurs där kursdeltagaren med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp kan sätta ord på och försöka förstå de mänskliga möten som sker i vardagen.

Det finns ett ökat behov av forskningsbaserad reflektion inom området integration i det arbete som Svenska kyrkans församlingar utför tillsammans med människor som är nya i Sverige. Denna utbildning innehåller teoretiska perspektiv på de utmaningar som församlingarnas medarbetare möter i sin yrkesutövning.

Utbildningen behandlar centrala begrepp så som integration, rasism, tolerans, normkritik, mångkulturalism, antirasism och inkludering.

Frågor om värderingar och värdekonflikter ägnas särskilt utrymme och kursdeltagare tränas i att formulera normativa idealbilder kring integration och jämlikhet. I kursen förankras teoretiska perspektiv i den konkreta verksamheten, och kursdeltagare tränas i att kritiskt reflektera över egna erfarenheter samt att analysera etablerade metoder för integration.

Målgrupp

Medarbetare i Svenska kyrkan, exempelvis diakoner, präster och andra som i sitt arbete möter utsatta människor och hanterar frågor som har att göra med integration.

Kursinformation

Kursen ger 7,5 hp för deltagare som väljer att delta i examinationen. Övriga deltagare ges kursintyg. Kursperioden är cirka 6 månader. 

Ort och lokal för kursträffar sker enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. Antal utbildningsplatser (min/max): 15/30.

På den här sidan hittar du kursplan.

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning

Kontakt

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?