Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar 3 hp (webbaserad kurs)

En kurs för dig som ska utbilda universitets-/högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och funderar över hur ni ska genomföra undervisningen på ditt lärosäte.

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för följande åtta utbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist. Kursen ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten som ett stöd till universitet och högskolor i implementeringen av utbildningsmoment inom det nya examensmålet. 

Kursinnehåll

Under kursen kommer du som deltagare bland annat att få stöd i att identifiera lärandemål, välja pedagogisk metod, och att planera undervisning om våld mot barn.

Kursen innehåller både tematiska föreläsningar och diskussioner och arbete i grupp där du som deltagare får diskutera över dilemman, utmaningar och vägval i undervisningen tillsammans med kollegor från andra lärosäten.

Kursen inkluderar:

 • Teorigenomgångar om området våld mot barn (t.ex. förekomst och konsekvenser), barns rättigheter, etik, juridik och myndighetssamverkan.
 • Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment
 • Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter.
 • Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området våld mot barn.

MålgruppVisa/dölj innehåll

Målgrupp

Kursen vänder sig till universitets- och högskolelärare (lärare, studierektorer, programstudierektorer eller motsvarande) på följande utbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Kursen syftar till att vara ett stöd för dig som planerar/genomför utbildningsmoment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på barns våldsutsatthet.

Genomförande och examination

Kursen är en webbaserad utbildning som pågår totalt tre heldagar. Kursen ges vid tre tillfällen 2021.

De första två dagarna innefattar aktivt deltagande via webben i seminarier, diskussioner och workshop. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid ett uppföljande tillfälle. 

Examinationsuppgiften fokuserar på att planera ett eget undervisningsmoment i examensmålet.

Inför kursen

Innan kursstart måste du ha gått Barnafrids basprogram om våld mot barn. Detta är en webbaserad utbildning som du läser när det passar dig genom att skapa ett konto.

Kursstarter 2021Visa/dölj innehåll

Kursstarter 2021

Max antal deltagare är 30 stycken per kursomgång.

augusti 2021

 • 30 augusti 2021, klockan 9.00-16.00
 • 31 augusti 2021, klockan 9.00-16.00
 • 27 eller 28 september 2021, klockan 9.00-16.00

Sista anmälningsdag är den 18 juni 2021. Anmäl dig via vårt anmälningsformulär

mars 2021

 • 17 mars 2021, klockan 9.00-16.00
 • 18 mars 2021, klockan 9.00-16.00
 • 19 april 2021, klockan 9.00-16.00

(Fullbokad, genomförd)

januari 2021

 • 28 januari 2021, klockan 9.00-16.00
 • 29 januari 2021,  klockan 9.00-16.00
 • 23 februari 2021, klockan 9.00-16.00

(Fullbokad, genomförd)

Kostnad

Kursen genomförs på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten och vänder sig enbart till ovan specificerad målgrupp. Kursen är avgiftsfri.

KontaktVisa/dölj innehåll