Utvärdering av offentlig politik 7,5 hp

I denna uppdragsutbildning behandlas praktiska och teoretiska perspektiv på utvärdering utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.

Utvärdering av offentlig politik är en ny uppdragsutbildning på Linköpings universitet, den går på halvfart och ger 7,5 högskolepoäng. Den startar i vecka 44 hösten 2020. 

I utbildningen behandlas både praktiska och teoretiska aspekter av utvärdering utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Du kommer att få en bild av hur utvärdering och uppföljning av offentliga verksamheter sker i praktiken, med särskild betoning på användningen av olika utvärderingsmodeller och utvärderingsmetoder. Dessutom sätts utvärderingar in i ett vidare demokratiskt perspektiv där både olika modeller för utvärdering samt utvärderingssystem behandlas.

I utbildningen betraktas utvärdering både som en praktisk problemlösningsprocess och som en process som handlar om det demokratiska samhällets förmåga att utkräva ansvar och utöva kontroll inom den offentliga sektorn.

Målgrupp

Personer i offentlig förvaltning – stat, region och kommun.

Utbildningen är en del i Masterprogrammet i Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning (120 hp) som ges vid Linköpings Universitet.

Denna uppdragsutbildning ger dig en unik möjlighet för att delta i en kurs som annars enbart är tillgänglig för de som deltar i masterprogrammet.

Arbetsformer

I utbildningen ingår både föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier. Utöver detta ska du som deltar även genomföra självstudier. Litteraturlista och andra närmare detaljer meddelas senare.

Uppdragsutbildningen ges som samläsning med studenter vid Linköpings Universitet. 

Examination

Skriftliga uppgifter, redovisningar och seminarier med aktivt deltagande.

Lämpliga förkunskapskrav

För att kunna tillgodogöra sig denna uppdragsutbildning bör en kursdeltagare ha en akademisk examen inom statsvetenskap med några års arbetslivserfarenhet. Saknar personen en akademisk examen ska kursdeltagaren visa på flera års erfarenhet av utvärdering. Antagningsbesked lämnas efter urval.

Anmälan

Vid intresse, kontakta LiU Uppdragsutbildning

Kontakt