Validering i praktiken

Validering i praktiken är en kurs som ger deltagarna en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet. Ny omgång av kursen startar hösten 2020.

Denna kurs ges hösten 2020 på uppdrag av Skolverket. Kursen handlar om validering av vuxnas kunskap och kompetens, och utgår från fyra teman:

  • Kunskap, kompetens och lärande.
  • Validering som samhällsfenomen och praktik.
  • Kompetens för validering - kartläggarkompetens och bedömarkompetens.
  • Verktyg för validering.

Kursen tar upp valideringsprocessens olika delar, bland annat kartläggning och bedömning, ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Den är relevant för personer som arbetar med validering i olika sammanhang, som yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, högre utbildning och arbetsförmedling.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som är med i hela eller delar av valideringsprocessen, exempelvis personer som har studie- och yrkesvägledande funktioner, pedagoger, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen, branschbedömare med flera.

Kursinformation

Kursen ger 7,5 hp och genomförs som distansutbildning med fem schemalagda träffar på campus Valla. Träffarna på campus Valla i Linköping sker mellan klockan 10.15-16.00 dessa datum:

  • 10 september
  • 13 oktober
  • 2 november
  • 20 november
  • 15 december

Kursträffarna innehåller föreläsningar, seminarier, grupparbeten och återkoppling på genomförda kursuppgifter. Mellan träffarna arbetar deltagarna med litteraturläsning och kursuppgifter, samt en avslutande examinationsuppgift. Såväl individuella som gruppvis kursuppgifter ingår. Kursen utgår från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

På grund av covid-19 kan en eller flera av de inplanerade campus-kursträffarna komma att hållas på distans. I det fall det blir aktuellt, får du mer information om det längre fram. Men de angivna datumen och tiderna gäller.

Anmälan

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär senast den 17 juni.

Antal platser är begränsat. Om kursen är fulltecknad efter sista anmälningsdag ges företräde till vägledare och lärare inom vuxenutbildningen. I övrigt görs urval bland sökande inom målgrupperna enligt principen ”först till kvarn”. Besked om antagning ges snarast efter sista anmälningsdag.

Om kursen inte blir fulltecknad till sista anmälningsdag finns möjlighet till efteranmälan, och då gäller ”först till kvarn” för samtliga målgrupper.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll