Validering i praktiken

En uppdragsutbildning som ger dig fördjupad förståelse av
valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet. 

Utbildningen handlar om validering av vuxnas kunskap och kompetens, och utgår från följande fyra teman:

  1. Kunskap, kompetens och lärande
  2. Validering som samhällsfenomen och praktik
  3. Kompetens för validering - kartläggarkompetens och bedömarkompetens
  4. Verktyg för validering

Olika delar av valideringsprocessens behandlas ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Utbildningen omfattar 7,5 hp.

Målgrupp

Utbildningen är relevant för personer som arbetar med validering inom exempelvis yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, högre utbildning och arbetsförmedling.

Du som arbetar som studie- och yrkesvägledare, pedagog, rektor, utbildningsledare, handläggare eller motsvarande är välkommen att söka utbildningen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen innehåller konkreta exempel på validering och relevanta teoretiska perspektiv som tillsammans bidrar till ökad förståelse om valideringspraktiken.

I utbildningen varvas föreläsningar med seminarier och grupparbete. Utbildningen examineras genom ett individuellt skrivarbete som bygger på muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

Information

Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och en ny omgång startar hösten 2021. Anmälan öppnar 9 april och stänger 9 juni. Anmäl dig via vårat formulär.

Utbildningen har begränsat antal platser. Vid behov kommer ett urval att göras baserat på Skolverkets principer för olika målgrupper.

Du kommer att få besked via e-post om du antagits till utbildningen, då får du också mer information om utbildningens innehåll och form.

För Skolverkets utbildningsomgång gäller följande datum

  • 13 september
  • 5 oktober
  • 27 oktober
  • 18 november
  • 15 december

Dagarna startar kl. 10.15 och avslutas kl.16.00.

Vi planerar att ge utbildning på plats på Linköpings universitet, campus Valla. Men om läget kring Covid-19 begränsar fysiska möten och resande i landet finns beredskap att ställa om till en helt digital utbildning.

Citat från tidigare deltagareVisa/dölj innehåll

"Mycket kunniga, engagerade och intressanta föreläsare. Jättebra att få insyn i andra områden och inte enbart inom en sektor. Vilken bredd det finns!"

(citat ur kursutvärderingen)

"Tycker både föreläsningar och litteratur har knutit an bra till min vardag. Roligt att vi har så olika bakgrunder men ändå ett gemensamt mål att arbeta med validering i olika typer av organisationer. Blev en fantastisk dynamik i de små grupperna med våra olika bakgrunder och mycket roliga diskussioner."

(citat ur kursutvärderingen)

"Det var väldigt intressant att läsa utbildningen, jag fick några aha-upplevelser, men också bekräftelse på att vi tänker rätt. Det var även bra att jag kunde koppla examinationsuppgifterna direkt till det jag gör i jobbet."

(citat från en artikel på www.nvl.org)

KontaktVisa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?Visa/dölj innehåll