Validering i praktiken 7,5 hp

En uppdragsutbildning som ger dig fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.

 

Utbildningen handlar om validering av vuxnas kunskap och komptetens, och utgår från följande fyra teman:

  1. Kunskap, kompetens och lärande

  2. Validering som samhällsfenomen och praktik

  3. Kompetens för validering - kartläggarkompetens och bedömarkompetens

  4. Verktyg för validering

Olika delar av valideringsprocessens behandlas ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Utbildningen omfattar 7,5 hp.

På den här sidan finns kursplan.

Målgrupp

Utbildningen är relevant för personer som arbetar med validering inom exempelvis yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, högre utbildning och arbetsförmedling.

Du som arbetar som studie- och yrkesvägledare, pedagog, rektor, utbildningsledare, handläggare eller motsvarande är välkommen att söka utbildningen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen innehåller konkreta exempel på validering och relevanta teoretiska perspektiv som tillsammans bidrar till ökad förståelse om valideringspraktiken.

I utbildningen varvas föreläsningar med seminarier och grupparbete. Utbildningen examineras genom ett individuellt skrivarbete som bygger på muntliga och skriftliga arbetsuppgifter.

Anmälan

Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och en ny omgång planeras starta i början av höstterminen 2023. Mer information om kursdatum och anmälningsförfarande kommer inom kort.

Utbildningen har begränsat antal platser. Vid behov kommer ett urval att göras baserat på Skolverkets principer för olika målgrupper. 

Citat från tidigare deltagare

"Mycket kunniga, engagerade och intressanta föreläsare. Jättebra att få insyn i andra områden och inte enbart inom en sektor. Vilken bredd det finns!"

(citat ur kursutvärderingen)

"Tycker både föreläsningar och litteratur har knutit an bra till min vardag. Roligt att vi har så olika bakgrunder men ändå ett gemensamt mål att arbeta med validering i olika typer av organisationer. Blev en fantastisk dynamik i de små grupperna med våra olika bakgrunder och mycket roliga diskussioner."

(citat ur kursutvärderingen)

"Det var väldigt intressant att läsa utbildningen, jag fick några aha-upplevelser, men också bekräftelse på att vi tänker rätt. Det var även bra att jag kunde koppla examinationsuppgifterna direkt till det jag gör i jobbet."

(citat från en artikel på www.nvl.org)

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning