Uppdragsutbildning inom AI, digitalisering och teknik

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till områdena AI, digitalisering och teknik. Till exempel kan det handla om kurser i AI för hälso- och sjukvård och datorseende.

Till hösten 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar för näringsliv och offentlig sektor:

  • Översiktskurs i digitalisering
  • AI för hälso- och sjukvård
  • Etik och integritet i relation till AI
  • Datorseende
  • Machine learning
  • Artificial Intelligence
  • Neural networks and deep learning 

Intresserad av uppdragsutbildning inom digitalisering och IT?

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns.

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se


Kontakt