Att lyssna på barn

För dig som arbetar med att möta och samtala med barn och ungdomar. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att utveckla din förmåga att lyssna på, och reflektera kring, barns och ungdomars röst i samhället.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter och samtalar med barn och ungdomar. I kursen kommer du att utveckla din förmåga att lyssna på, och reflektera kring, barns och ungdomars röst i samhället. Centrala begrepp i kursen är barnperspektiv och barns perspektiv. Vi behandlar också frågor som knyter an till barns rättigheter och barnkonventionen. Kursen ger 7,5 hp. 

Målgrupp

Yrkesverksamma som i sitt arbete möter och samtalar med barn och ungdomar. 

Kursinformation

I kursen förekommer föreläsningar, seminarier och workshops. Inför varje kurstillfälle krävs individuell förberedelse. 

Kursträffarna är förlagda på torsdagar klockan 16-19. Plats: Campus Valla, Linköpings universitet. Vi träffas sammanlagt tio gånger.

Datum för kursträffar:

  • 31 oktober
  • 7, 14, 21 och 28 november
  • 5, 12, 19 december
  • 9 och 16 januari

Pris per deltagare: 3 700:- (exkl moms)

Anmälan

Du anmäler dig till kursen via länken nedan. Sista anmälningsdag är 30 september. 

Anmälan till kursen Att lyssna på barn

”Att lyssna på barn” har öppnat mina ögon. Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning rekommenderas varmt att gå kursen. 

Hanna Isaksson, Tidigare kursdeltagare

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Intervju med en kursdeltagare
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll