Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) 7,5 hp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin möter och behandlar barn som blivit utsatta för olika former av traumatiserande händelser och utvecklat symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Kursen är en avgiftsbelagd uppdragsutbildning. 

Flicka som har blivit traumatiserad.Flicka som blivit traumatiserad.TF-KBT är en evidensbaserad behandlingsmodell som vänder sig till barn, tonåringar och deras omsorgspersoner för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess omsorgsperson/er.

Kursen syftar till att deltagaren fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT för att efter kursen kunna bedriva behandlingen självständigt. Kursdeltagarna måste själva ha med egna behandlingsfall till kursen som inkluderar barn (5 -18 år) samt en omsorgsperson.

Utbildningen i TF-KBT ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser för psykologer. Kursen godkänns som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Förkunskapskrav

  • Psykologexamen

eller

  • Läkarexamen med specialistkompetens i barn och ungdomspsykiatri
  • Socionomexamen, eller
  • Annan motsvarande examen om minst 180 hp

För sökande med läkarexamen, socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs även grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1) med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi.

För samtliga sökande gäller även att den sökande ska ha:

  • Anställning inom verksamhet som bedriver barnpsykiatrisk vård
  • Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer på minst 50%

Om du blir antagen till kursen måste du genomföra webbutbildningen TF-CBT WEB 2.0. Utbildningen kostar 35 dollar och brukar ta en dag att genomföra. När du klarat den får du ett intyg som du ska skicka till Barnafrid. Utbildningen har tagits fram av Medical University of South Carolina i nära samarbete med grundarna av TF-KBT. Du ska ha klarat av den och skickat in ditt intyg innan vår kursstart (29 augusti 2022).

Kursinformation

Kursen ges på distans och all undervisning i kursen sker via Zoom.
Kursen ges av Barnafrid - nationellt kunskapscentrum/Linköpings universitet.
Kursens omfattning är 7,5 hp.
Kursplan

Hur blir jag antagen till kursen?

Kursen är en uppdragsutbildning. Privatpersoner eller enskild firma kan inte köpa uppdragsutbildning - det måste vara en juridisk person som skriver på avtalet. Antagning sker löpande under ansökningstiden och följer inte Linköping universitets ordinarie ansökningsomgångar.

Kostnaden som kursen medför måste din arbetsgivare stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du ska gå kursen. Om kursen får för få sökande förbehåller sig Linköpings universitet och Barnafrid rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle.

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

 

Kontakt Visa/dölj innehåll

 Om uppdragsutbildning vid LiU Visa/dölj innehåll