Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi 7,5 hp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin möter och behandlar barn som blivit utsatta för olika former av traumatiserande händelser och utvecklat symptom på PTSD. Kursen är en uppdragsutbildning.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad behandlingsmodell som vänder sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för att efter kursen kunna bedriva behandling självständigt. Under kursens gång behöver deltagaren själv ordna med att ha en patient och dess familj att behandla på sin arbetsplats. 

Utbildningen i TF-KBT ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; Kursen godkänns som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Förkunskapskrav

Psykologutbildning alternativt motsvarande yrkesutbildning såsom läkar-, sjuksköterske- eller socionomutbildning - då med grundläggande utbildning i psykoterapeutiskt arbete (Steg 1) som tillägg. Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer.

Kursinformation

Kursen ges av Barnafrid - nationellt kunskapscentrum, under tre dagar i Linköping. Handledning följer sedan vid tio tillfällen á två timmar i grupp, via Skype eller liknande.

Preliminära kursdatum i Linköping: 19-21 mars 2019

Kostnad: 15 200 kr (exkl moms).

Efter mottagen anmälan kommer ett bekräftelsemail med information om vilka dokument du behöver inkomma med att skickas. När vi bekräftat att du uppfyller kriterier för att antas till utbildningen kommer ett välkomstmail med ytterligare information. Efter sista anmälningsdag kommer avtalet om köp av utbildning att skickas för signatur från arbetsgivaren.

Du hittar kursplan och mer information på liu.se/studieinfo:

Kursplan och mer information

Hur blir jag antagen till kursen?

Kursen är en uppdragsutbildning. Privatpersoner eller enskild firma kan inte köpa uppdragsutbildning - det måste vara en juridisk person som skriver på avtalet. Antagning sker löpande under ansökningstiden och följer inte Linköping universitets ordinarie ansökningsomgångar.

Kostnaden som kursen medför måste din arbetsgivare stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du ska gå kursen. Om kursen får för få sökande förbehåller sig Linköpings universitet och Barnafrid rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle.

Anmälan

Anmälan till detta kurstillfälle är nu stängd. Har du frågor om kursen kan du kontakta kursansvarig eller LiU Uppdragsutbildning.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll