Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi  (TF-KBT)7,5 hp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin möter och behandlar barn som blivit utsatta för olika former av traumatiserande händelser och utvecklat symptom på posttraumatiskt stress syndrom (PTSD). Kursen är en avgiftsbelagd uppdragsutbildning. 

TF-KBT är en evidensbaserad behandlingsmodell som vänder sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess omsorgsperson/er.

Kursen syftar till att deltagaren fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT för att efter kursen kunna bedriva behandlingen självständigt. Kursdeltagarna måste själva ha med egna behandlingsfall till kursen som inkluderar barn (5 -18 år) samt en omsorgsperson.

Utbildningen i TF-KBT ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser för psykologer. Kursen godkänns som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Förkunskapskrav

Psykologutbildning alternativt motsvarande yrkesutbildning såsom läkar-, sjuksköterske- eller socionomutbildning - då med grundläggande utbildning i psykoterapeutiskt arbete (Steg 1) som tillägg. Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer.

Kursinformation

Kursen ges av Barnafrid - nationellt kunskapscentrum/Linköpings universitet och startar med tre kursdagar i Linköping den 3-5 mars 2020. Grupphandledning följer sedan vid tio tillfällen á två timmar, via Teams, Skype eller liknande.

Kursens omfattning är 7,5 hp.

Pris per deltagare: 17.000:- (exkl. moms)

Kursplan och mer information finns på liu.se/studieinfo: 

Kursplan och mer information

Hur blir jag antagen till kursen?

Kursen är en uppdragsutbildning. Privatpersoner eller enskild firma kan inte köpa uppdragsutbildning - det måste vara en juridisk person som skriver på avtalet. Antagning sker löpande under ansökningstiden och följer inte Linköping universitets ordinarie ansökningsomgångar.

Kostnaden som kursen medför måste din arbetsgivare stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du ska gå kursen. Om kursen får för få sökande förbehåller sig Linköpings universitet och Barnafrid rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att fylla i vårt Anmälningsformulär. Sista dag för anmälan är 31 januari 2020.

Observera att det finns begränsat antal platser på kursen och antagning sker fortlöpande, vilket innebär att kursen kan bli fullsatt även före sista anmälningsdatum.

 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll