Uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till pedagogik och lärande. Till exempel kan det handla om APL-utveckling, grundläggande programmering, religionspedagogik och inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola. 

Vid LiU bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom dessa områden.
Vi skräddarsyr gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation!

Just nu erbjuder vi följande:

Förskola, grundskola och gymnasieskola
Visa/dölj innehåll

APL-utvecklarutbildning

Kursen är en del av Skolverkets uppdrag att stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. För dig som är yrkeslärare och APL-ansvarig med erfarenhet av yrkesutbildning för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan och/eller vuxenutbildning.

Läs mer om APL-utvecklarutbildningen här

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

För Skolverkets räkning erbjuder vi programmeringskurser med inriktning matematik eller teknik, för dig som är ämneslärare på högstadiet (åk 7-9) eller gymnasiet.

Läs mer om kurserna i grundläggande programmering här

Validering från barnskötare till förskollärare

Från barnskötare till förskolelärare – här är en distansutbildning på 270 hp som ger en förskollärarexamen! För dig som idag arbetar som barnskötare och vill validera dina kunskaper. 

Kompetensutveckling för studiehandledare

För dig som idag arbetar som studiehandledare och vill ha fler verktyg för att hjälpa dina elever nå skolämnenas kunskapskrav.

Obehöriga i förskoleklassen

Vilka faktorer avgör barnens språkliga utveckling? Och hur förhåller de sig till matematiska begrepp? Här ges utrymme att utveckla kunskaper i språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen.


Läs mer om kursen för obehöriga i förskoleklassen här

Lärarlyftet

Fortbildning för lärare och/eller fritidspedagoger. Vill du stärka din kompetens och/eller få behörighet i ämnena svenska som andraspråk samt teknik, och därmed lärarlegitimation, kan du ta del av kurser som ingår i Lärarlyftet.


Läs mer om Lärarlyftet här  

Folkhögskola och övrig vuxenutbildning
Visa/dölj innehåll

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad

Denna kurs lyfter fram folkhögskolan som särskild utbildningsform. Vi går igenom folkhögskolans undervisning, didaktik och folkbildningens idéer.
 

Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola

För dig som verkar inom folkhögskolan och vill lära dig mer om specialpedagogik som rör diagnoser och funktionsnedsättningar. Hur kan folkhögskolemiljön möta de utmaningar som kan vara kopplade till dessa?

Vuxenlärares pedagogiska ledarskap och elevernas lärande 

Det här är kursen för dig som är verksam som lärare inom vuxenutbildningen och som vill utveckla din pedagogiska kompetens. En av flera frågor som behandlas i kursen är ”Vad kännetecknar vuxenlärarens pedagogiska ledarskap i dagens vuxenutbildning?”. Annat som vi tar upp i kursen är identitet, erfarenhet och motivation. För tillträde till kursen krävs lärarexamen. 

Läs mer om Vuxenlärares pedagogiska ledarskap och elevernas lärande här

Religionspedagogik 1 med inriktning mot konfirmandarbete

Det här är kursen för dig som arbetar med ungdomar och konfirmander i Svenska kyrkan. Kursen utgår från kyrkans uppdrag att undervisa och konfirmationen som en rit i dagens kyrka och samhälle. I kursen varvas teori och praktik.

Läs mer om Religionspedagogik 1 här

Religionspedagogik 2 med inriktning mot konfirmandarbete 

Denna kurs är en fortsättning av Religionspedagogik 1. Här fördjupas pedagogiska och didaktiska begrepp och sådant som rör ledarskap och utveckling av konfirmandverksamhet. I kursen varvas teori och praktik.

Läs mer om Religionspedagogik 2 här

Intresserad av uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande?
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns. 

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll