Här presenteras uppdragsverksamheten vid Avdelning LEN. Uppdragsutbildning är en form av utbildning där till exempel ett företag eller en organisation beställer en skräddarsydd kurs av oss.

Våra uppdragsutbildningar inom Avdelning LEN riktar sig mot

 • Förskola, Fritidshem och Skola

Vi skräddarsyr utbildningar efter önskemål på både grund- och avancerad nivå. Undervisningen kan ske genom föreläsningar, workshops, seminarier eller kurser.

Fler uppdragskurser

Här nedan listar vi fler förslag på uppdrag som vi kan erbjuda.

 • Demokrati i skola och förskola
 • Det globala i det lokala
 • Förändring och utvecklingsarbete i offentlig sektor
 • Förskollärarbehörighet för utbildade lärare
 • Lika villkor i skola och förskola
 • Musik
 • Människan och naturen (NATIN), 30 hp av vårens kurser
 • Naturvetenskap mot skola, förskola och fritidshem
 • Pedagogisk dokumentation i förskola
 • Praktisk-estetiska verktyg i förskola, skola och fritidshem
 • Utomhuspedagogik, naturvetenskap och teknik i förskolan
 • Språk och matematik i förskolan

 

Uppdragskurser

Relaterat innehåll

Kontakt