Det sätt vi närmar oss AI och implementeringen i komplexa system kommer att ha en stor betydelse för vår förmåga att dra nytta av AI:s fördelar, samtidigt som vi undviker de negativa konsekvenserna. AI är således betydligt mer än teknik.

Auguste Rodins Tänkaren i robotgestalt. Foto Hans Andersen samt iStock/mennovandijkIndustriföretag och andra organisationer är betydelsefulla aktörer i detta och en förståelse för hur de kan koordinera och organisera sina aktiviteter, både inom den egna organisationen och utåt, är viktigt för att AI kan bidra till förbättringar i samhället. Det här projektet ska bidra till industrins och samhällets utveckling inom området genom att undersöka hur management bör utvecklas.

Projektet har tre forskningstema:
1. Beslutsfattande under relativt okända förutsättningar. I det här temat undersöks hur framtidens beslutsfattande i relation till de komplexa intelligenta systemen kan se ut. Vi kommer att undersöka det dynamiska förloppet kring beslutsfattande, till exempel vad man kan besluta om, vem fattar besluten, var och när fattas beslut avseende utveckling av komplexa intelligenta system?

2. Organisationen och dess interaktion med omgivande ekosystem. I detta tema analyseras hur kopplingen mellan systemarkitekturen och hur organisationen kan utformas för komplexa intelligenta system. Detta är system som använder systemarkitekturer i flera nivåer, och som möjliggör bidrag från nya typer av aktörer, som datafabriker eller algoritmleveratörer.

3. Ledning och beslutsfattande när systemets komplexitet är så stor att den går utöver de mänskliga kognitiva förmågorna. Det här temat belyser hur den ökade komplexiteten kräver en expanderad rationalitet och hur alltmer intelligenta verktyg i samverkan med människan kan åstadkomma detta.

Följ forskargruppens blogg


Forskare

Publikationer

2023

Youshan Yu, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2023) AI in the Context of Complex Intelligent Systems: Engineering Management Consequences IEEE transactions on engineering management Vidare till DOI

2022

Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2022) The quest for combined generativity and criticality in digital-physical complex systems Journal of engineering and technology management, Vol. 65, Artikel 101701 Vidare till DOI
Adalberto Franca, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2022) The coordination of technology development for complex products and systems innovations Journal of business & industrial marketing, Vol. 37, s. 106-123 Vidare till DOI

2021

Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg, Anders Pettersson (2021) Digital Transformation in Complex Systems IEEE transactions on engineering management Vidare till DOI
Youshan Yu, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg, Anna Yström (2021) Managing Generativity and Criticality: Fluid Boundaries in Complex Intelligent Systems
Elinor Särner, Gunnar Holmberg, Nicolette Lakemond, Anna Yström (2021) Designing cockpit Human-Machine-Interaction: The role of boundary objects and expanded rationality

2018

Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2018) Trust, Control, and Risk in Multilateral R&D Alliances: A Dynamic and Dialectic Perspective Managing Trust in Strategic Alliances, s. 39-73
Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg, Per A. Pettersson (2018) On digital innovation and critical applications: Bazaars, Cathedrals and What Else
Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2018) Digital Innovation in Complex Systems: Managing Critical Applications and Generativity
Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2018) A manifesto for management in future industrial ecosystems for complex intelligent systems

2017

Adalberto Franca, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2017) Network Alignment in Complex Product Systems: Shaping and Accessing External Resources Annual Meeting Proceedings: Atlanta 2017 Vidare till DOI
Adalberto Franca, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2017) Mechanisms of Innovation in Complex Products Systems: An Innovation System Approach Conexões: Ciência e Tecnologia, Vol. 34, s. 47-54
Gunnar Holmberg, Nicolette Lakemond, Per A. Pettersson, Dag Swartling (2017) On digital innovation and critical applications: Airports, Cathedrals and Bazaars
Gunnar Holmberg, Nicolette Lakemond (2017) Dynamics and dialectics in complex research and development alliance constellations

2016

Adalberto Franca, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2016) Managing Coopetitive R&D Projects in Complex Product Systems Development: A Case Study of an European R&D Consortium
Gunnar Holmberg, Nicolette Lakemond (2016) Dynamics of Trust: Control and Risk in Complex Collaborative Innovation Projects

2015

Adalberto Franca, Nicolette Lakemond, Gunnar Holmberg (2015) Connecting internal and collaborative capabilities for complex systems development

Snart i Diva

Lakemond, N., Holmberg, G. (2018). Digital Innovation in Complex Systems – Managing Critical Applications and Generativity, 31st Congres of the International Council of the Aeronautical Sciences, Belo Horizonte, Brazil, 9-14 September

Holmberg, G., Lakemond, N. (2018), Trust, Control, and Risk in Multilateral R&D Alliances: A Dynamic and Dialectic Perspective. In T. K. Das (Ed.), Managing Trust in Strategic Alliances (pp. 39- 73). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

WASP HS

WASP vid LiU