Uppkomsten av komplexa intelligenta system och framtidens management

Det sätt vi närmar oss AI och implementeringen i komplexa system kommer att ha en stor betydelse för vår förmåga att dra nytta av AI:s fördelar, samtidigt som vi undviker de negativa konsekvenserna. AI är således betydligt mer än teknik.

Auguste Rodins Tänkaren i robotgestalt. Foto Hans Andersen samt iStock/mennovandijkIndustriföretag och andra organisationer är betydelsefulla aktörer i detta och en förståelse för hur de kan koordinera och organisera sina aktiviteter, både inom den egna organisationen och utåt, är viktigt för att AI kan bidra till förbättringar i samhället. Det här projektet ska bidra till industrins och samhällets utveckling inom området genom att undersöka hur management bör utvecklas.

Projektet har tre forskningstema:
1. Beslutsfattande under relativt okända förutsättningar. I det här temat undersöks hur framtidens beslutsfattande i relation till de komplexa intelligenta systemen kan se ut. Vi kommer att undersöka det dynamiska förloppet kring beslutsfattande, till exempel vad man kan besluta om, vem fattar besluten, var och när fattas beslut avseende utveckling av komplexa intelligenta system?

2. Organisationen och dess interaktion med omgivande ekosystem. I detta tema analyseras hur kopplingen mellan systemarkitekturen och hur organisationen kan utformas för komplexa intelligenta system. Detta är system som använder systemarkitekturer i flera nivåer, och som möjliggör bidrag från nya typer av aktörer, som datafabriker eller algoritmleveratörer.

3. Ledning och beslutsfattande när systemets komplexitet är så stor att den går utöver de mänskliga kognitiva förmågorna. Det här temat belyser hur den ökade komplexiteten kräver en expanderad rationalitet och hur alltmer intelligenta verktyg i samverkan med människan kan åstadkomma detta.

Följ forskargruppens blogg


Forskare

Publikationer

2022

2021

2018

2017

2016

2015

Snart i Diva

Lakemond, N., Holmberg, G. (2018). Digital Innovation in Complex Systems – Managing Critical Applications and Generativity, 31st Congres of the International Council of the Aeronautical Sciences, Belo Horizonte, Brazil, 9-14 September

Holmberg, G., Lakemond, N. (2018), Trust, Control, and Risk in Multilateral R&D Alliances: A Dynamic and Dialectic Perspective. In T. K. Das (Ed.), Managing Trust in Strategic Alliances (pp. 39- 73). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

WASP HS

WASP vid LiU