Urkund

Urkund är ett verktyg som kan användas av lärare vid LiU för plagieringskontroll av studentarbeten. Inskickade texter kontrolleras mot material från internet, samt mot förlags- och studentmaterial. Verktyget finns tillgängligt via Lisam, men det går också att som lärare via biblioteket erhålla ett Urkund-konto.

Urkund erbjuder möjlighet att jämföra texter med varandra för att söka efter likheter. I korthet fungerar det så att studenternas dokument skickas till Urkund. Dokumenten kontrolleras mot tre centrala källområden: internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om något dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för dessa likheter. En analysöversikt genereras och distribueras till berörd lärare, som kan använda analysen som ett verktyg för att göra den slutliga bedömningen om plagiering faktiskt förekommit.

Urkund via Lisam

I inlämningsfunktionen i Lisam har läraren en "Skicka till Urkund"-knapp som kan användas för att skicka valda texter vidare till Urkund. Används Urkund via Lisam behövs inget speciellt Urkund-konto.

Bland manualerna i Lisam (Lisam-support → Manualer för lärare), under rubriken Inlämningar, finns mer att läsa om Urkund via Lisam.

Urkund-konto

För de fall Lisam inte används, har lärare via en generell licens för Linköpings universitet möjlighet att få ett Urkund-konto utan kostnad.

För att som lärare få ett konto till Urkund är du välkommen att höra av dig till: biblioteket@liu.se

Läs mer på Urkunds hemsida

Fler verktyg mot plagiering
Visa/dölj innehåll