Utbildning för elever inom den sociala ungdomsvården på HVB

Studien handlar om ungdomar som bedömts ha svåra sociala, emotionella och beteendeproblem och deras utbildningssituation i den sociala ungdomsvården (Hem för vård eller boende, HVB).

Materialet för studien består av individuella studieplaner/åtgärdsprogram och vårdplaner från skola och HVB. 

Syftet är att genom analyser av dokument med särskilt intresse för etnicitet och genus, tydliggöra hur olika aktörers röster artikuleras avseende ”problemungdomar” och hur de ungas behov av skolgång formuleras. 

Utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, vårdplaner förstås i studien som mötesplatser för olika problemkonstruktioner. 

Föreställningar om etnicitet, genus och klass relateras till val av problemkategorier och utbildningsbehov hos de unga och mer generellt till hur tolkningsföreträde förhandlas i arbetet med åtgärder. Här synliggörs argument och kategorier från olika diskurser samt olika normers betydelse för synen på ”barns bästa” och för hur skolgången arrangeras.

bild på tre ungdomar so promenerar på en väg med hus brevid

Medverkande forskareVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll