För att minska utsläppen och öka verkningsgrad och prestanda hos dieselmotorer till lastbilar är det nödvändigt att öka förbränningstrycket och temperaturen i motorn. Men ökad belastning och temperatur innebär också en ökad risk för utmattningsbrott och därför är förbättrade metoder och verktyg för att kunna bedöma utmattningslivslängden för motorkomponenter viktiga för konkurrenskraften hos den svenska fordonsindustrin. I projektet studeras termomekanisk utmattning (TMF) av gjutjärn samt de synergieffekter som finns från överlagrade högfrekventa mekaniska (HCF) belastningar. Den termomekaniska belastningen är lågfrekvent och härrör från start och stop av motorn medan den senare belastningen kan kopplas till motorns varvtal eller väginducerade vibrationer.

Industriell partner: Scania
Finansiering: Scania and Vinnova


Forskare

Relaterad forskning