Utökat samarbete med Sydkorea

Linköpings universitet utökar sina kontakter med Sydkorea. En delegation från LiU och fem andra svenska universitet har nyligen besökt landet för att utveckla forskningssamarbeten och studentutbyten.

Foto: Anna Nilsen– Vi ser ett stort värde i att fler svenska universitet går samman för att utveckla samarbetet med universitet i olika länder. På så vis får vi starkare tyngd och slagkraft i den internationella konkurrens som råder mellan världens universitet. Tillsammans kliver vi in med 140 000 studenter och 2.600 professorer, säger Helena Balogh, koordinator på Internationella enheten.

I samarbetet, i form av konsortiet SACF (Swedish Academic Collaboration Forum), ingår förutom LiU även universiteten i Lund, Uppsala och Stockholm samt Chalmers och KTH. Det är det första samarbetet i sitt slag som görs mellan så många svenska universitet.

– Resan till Sydkorea var den första vi gjorde tillsammans. Under det närmaste året kommer vi att besöka Kina, Singapore, Indonesien och Brasilien där vi tillsammans med värdländerna arrangerar ett större seminarium för att utveckla existerande och skapa nya samarbeten.

I första hand ligger fokuset på forskningssamarbeten, men även studentutbyten och andra samarbeten är aktuella. Beroende på vilket land som besöks väljs aktuella teman ut och olika forskare deltar varje gång.

Kreativ tillväxt ett tema

Aktuella teman i Sydkorea har varit kreativ ekonomisk tillväxt, hållbar välfärd, funktionella material, hälsoutmaningar med en växande åldrande befolkning samt koldioxidsnåla samhällen. 

Charles Woolfson, professor i arbetsvetenskap, var en av de deltagande LiU-forskarna, inom området hållbar välfärd.

– Sydkorea har utvecklat sin ekonomi snabbt under de senaste decennierna men de sociala välfärdsfrågorna har halkat efter. Fattigdomen är hög, inte minst bland äldre människor. Självmordstalen ligger bland de högsta i världen, näst efter Litauen, och det är främst de äldre som begår självmord. Arbetsmarknaden är mycket osäker med flexibla anställningar och tillfälliga kontrakt, när vi var i Sydkorea pågick till exempel en strejk bland arbetare för säkrare villkor för dem, säger han.

Workshops om social välfärd

Under det två dagar långa besöket hann han utveckla ingående kontakter med sydkoreanska forskarkollegor. Under de närmaste tolv månaderna kommer bland annat tre internationella workshops att hållas i Sydkorea och Sverige i frågor som rör social välfärd.

– Vi kommer att samarbeta kring välfärdsfrågor och anställningsvillkor och jämföra Sydkorea med de baltiska länderna som haft en liknande utveckling med snabb ekonomisk tillväxt men bristande social utveckling och en osäker arbetsmarknad. Nu när ekonomin i länderna stabiliserats har frågorna om social rättvisa hamnat mer på agendan där och vi hoppas att vårt forskningssamarbete kan bidra till en utveckling inom det området, säger Charles Woolfson.

Från LiU deltog åtta forskare samt representanter för universitetsledning, internationalisering och studentrekrytering.

 

Publicerad 2015-05-07