Välkomstbrev från Sjuksköterskeprogrammet

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet. I det här välkomstbrevet har programledningen samlat viktig information inför terminsstarten.

Du som antagits till utbildningen i urval 1- du måste svara JA om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha kommit in senast den 19 december 2017 till UHR. 

Du kan svara på två sätt:

  • Via www.antagning.se på ”Mina sidor” senast kl. 24.00 sista svarsdag (för mer information, se Universitets- och högskolerådet (UHR): www.uhr.se )
  • med det hemskickade svarskortet, om du ansökt via pappersanmälan. Svarskortet måste ha kommit fram till UHR antagningsservice senast sista svarsdag.

Du som har antagits till utbildningen i urval 2 – du behöver inte tacka ja till platsen till UHR.

Om du har blivit antagen till programmet men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt blir din plats tillgänglig till en annan sökande.

Läs mer här om hur du gör det: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Las-antagningsbeskedet-och-svara-/Tacka-ja-eller-nej/

Upprop 22 januari

Utbildningen börjar måndagen den 22 januari kl. 10.00 med en gemensam samling i ljusgården i hus 511-001, ingång 76, Campus US (Sjukhusområdet i Linköping) för alla utbildningar vid Medicinska Fakulteten.

Därefter samling för blivande sjuksköterskestudenter i sal (meddelas under december månad) 10.30 - 12.00 för upprop och utbildningsspecifik information.

Uppropet är obligatoriskt! Enligt beslut om obligatorisk närvaro vid terminsupprop Drn: LiU-2013-01322. Om du inte kan komma till uppropet måste du i förväg meddela det till studievägledaren, annars förlorar du din plats; 

  • Linköping - studievägledare Ann-Christin ”Titti” Josefsson, 013-28 68 17, studievagledare.sskL@medfak.liu.se
  • Norrköping – studievägledare Anna Svalin, 011-36 35 33, studievagledare.sskN@medfak.liu.se

Studier vid Medicinska Fakulteten (IPL-intro)

Dina studier vid Medicinska Fakulteten (Med Fak) börjar med sex programspecifika veckor. Du kommer redan från början att ingå i en ”basgrupp” och ägna dig åt problemlösning tillsammans med dina studiekamrater på sjuksköterskeprogrammet. Då sjuksköterskeprogrammet finns på två orter, med en kursplan och en kursledning ingår samläsning. Det innebär att du som student får räkna med att resa mellan orterna. Som student åker du gratis med Campusbussen.

Den sjunde studieveckan (v 10) börjar utbildningsavsnittet interprofessionellt lärande introduktion (IPL1) där studenter från alla utbildningar vid Medicinska Fakulteten läser. Under dessa sex veckor kan studierna vara förlagda till både Linköping och Norrköping. 
Läs mer här om IPL:
https://liu.se/artikel/interprofessionellt-larande

Efter IPL-veckorna fortsätter studierna på sjuksköterskeprogrammet från den 16 april 2018.

Tillgodoräknande

Om du läst en eller flera terminer på ett Sjuksköterskeprogram vid annat lärosäte och önskar ansöka om tillgodoräkning av tidigare studier ber vi dig snarast möjligt kontakta Studievägledningen. Tillgodoräknandet prövas utifrån tidigare studier och programansvarig beslutar om plats finns på aktuell termin.

Om du har läst HEL-kursen (Hälsa Etik Lärande) tidigare/är godkänd på HEL1 och vill tillgodoräkna dig den, måste du ändå vara med på uppropet och den programspecifika delen. Observera att termin 1 har ändrats och HEL1 som numera heter IPL1 startar först v. 10.

Skicka in tillgodoräknandeblanketten omgående.

Tillgodoblanketten finner du på följande länk: https://old.liu.se/medfak/ledning_kansli/studentenheten/regler-och-blanketter/1.467327/Tillgodorknande.pdf                       

Stöd vid studiestarten

För generell information om livet som student på Linköpings Universitet, LiU, se https://liu.se/utbildning/livet-som-student Här kan man bland annat hitta information om de olika campusområdena, campusbussen, allt som händer vid terminsstarten och hur man söker bostad.

Studentenheten

Här kan du få information av administratörer, studievägledare och internationella samordnare (läs mer https://old.liu.se/medfak/ledning_kansli/studentenheten?l=sv

Studentenheten i Linköping har öppet vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Studentenheten i Norrköping har öppet vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Faddrar

Mottagning vid Sjuksköterskeprogrammet

Bra att veta om utbildningen

Helhetssyn på människan, goda kunskaper i omvårdnad, medicinsk vetenskap, förbättringsarbete och ledarskap är det som utmärker LiU:s sjuksköterskeprogram i Linköping och Norrköping.  I fokus ligger hälsofrämjande aktiviteter för att behålla hälsa och lindra lidande. Du erhåller kunskaper för att kunna genomföra personcentrerad vård som är säker och använda dig av tillgänglig hälso- och sjukvårdsinformatik, för att kunna verka inom samhällets olika vårdformer. Vid programmet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Du tar ett eget ansvar för ditt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), från och med termin 1, är förlagd inom hela Östergötlands län, vilket innebär att du måste vara beredd på att resa till eller bo på annan ort än Linköping/Norrköping och stå för de kostnader det kan medföra. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att följa sjuksköterskans schema vilket innebär dag-, kvälls- och helgarbete. Du kommer att genomföra totalt ca 23 veckor VFU under utbildningen.                       

 

Terminstider

Vårterminen 2018                                    Höstterminen 2018

2018-01-22 - 2018-06-10                        2018-08-27 – 2019-01-13

 

Anstånd med att påbörja studierna

Om du antagits till utbildning men inte kan ta din plats i anspråk denna termin, kan du ansöka om anstånd med studiestarten om särskilda skäl föreligger.

OBS! Även om du har för avsikt att söka anstånd, måste du tacka ja till din plats senast sista svarsdag. Kontakta studievägledaren inför din anståndsansökan.

För mer information och blankett: http://old.liu.se/medfak/studentenheten/regler-och-blanketter?l=sv

(välj ”Anstånd med studiernas påbörjande”). 

Folkbokföring

Enligt gällande folkbokföringslag ska du skriva dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort. Anmälan om folkbokföring görs till lokala skattemyndigheten.

 

Avslutningsvis vill vi på Sjuksköterskeprogrammet önska Dig välkommen till Linköping och Norrköping och vi hoppas att Du kommer att trivas med dina studier!

Helén Marklund

Programansvarig Linköping och Norrköping

 

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll