Vanliga ord och uttryck på LiU

Ny på LiU? Då kommer du kanske få höra en del uttryck du inte förstår. Här ger vi en förklaring på några av dem.

Akademisk kvart

Av tradition brukar föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme.

Alumn

En tidigare student, kort och gott. Några kända alumner från LiU är politikern Gustav Fridolin och vår egen rektor, Helen Dannetun. 

Baljan

Ett café med studentanpassade priser som drivs som en ideell förening. 

Blå Havet

Den stora platsen utanför Kårallen där man kan marknadsföra sitt evenemang eller liknande. Måste bokas. 

Campusbussen

En busslinje som gratis transporterar dig som student mellan Campus Valla, Campus US och Campus Norrköping. 

Dekanus

Chef för en fakultet och ordförande för en fakultetsnämnd. 

Doktorand

Studenter som bedriver studier på forskarnivå. 

Fakultet

En organisatorisk enhet vid ett universitet. På LiU finns fyra fakulteter; Tekniska fakulteten, Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten och Utbildningsvetenskap. 

Institution 

Bedriver utbildning och forskning på uppdrag av fakulteterna.

Jochen

Mackor som säljs i Baljan. 

Kalasmottagningen

Vår stora välkomstmottagning till dig som börjar studera hos oss, sen hoppas vi såklart att resten av studietiden också blir kalasbra. 

Klägg

Står för kaffetillägg, alltså en kaka till kaffet. 

Kravall

Står för "krav på overall". Alltså en fest med klädkod, overall. 

Kårallen

Kårhus och festlokal. Naturlig samlingsplats på Campus Valla. Se här!

Ladok

Ett datorbaserat register med studenternas personuppgifter. Det lagrar även bland annat deltagande i utbildning och prov, studieresultat och betyg. 

Lisam

Lärplattform med kursrum (information och kommunikation om kurser), personlig lagring av filer och mycket mer.  

LiU-ID

Ett IT-konto du behöver för inloggningar. 

Nolle-P

Studentmottagningen på LiU kallas för Nolle-perioden, eller Nolle-P som de flesta säger. 

Prefekt

Chef för en institution. 

Sexa

En lattjo middag (gärna med toastmaster)

SOF

Studentorkesterfestivalen som arrangeras varannan vår i Linköping, varannan vår i Uppsala. Musikfest i dagarna tre med en fantasifull kortege genom staden.