Vår digitala framtid på höstens häftigaste symposium

Världsledande forskning inom digitala tekniker och mjuka elektronikmaterial presenteras under Knut och Alice Wallenbergs jubileumssymposium den 13 september. Elektronisk hud, sociala humanoider, organiska solceller och elektroniska växter är några exempel.

Nadia Thalmann med sin sociala robot NadineProfessor Nadia Thalmann, här tillsammans med sin sociala robot Nadine, är en av de forskare som kommer till LiU i september. Foto Nadia Thalmann/Wikipedia

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fyller 100 år under 2017, något som uppmärksammas genom sex jubileumssymposier på olika universitetsorter i landet, arrangerade av Kungliga Vetenskapsakademien. Jubileumssymposiet vid Linköpings universitet samlar forskare från USA, Asien och Linköpings universitet.

– Vi har bjudit in framstående forskare inom sina respektive fält, som också har koppling till våra forskningsområden. Två exempel är professor Zhenan Bao vid Stanford som forskar kring elektronisk hud och Nadia Thalmann, professor i Geneve och Singapore som tagit fram den sociala humanoiden Nadine, berättar Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet och huvudansvarig för symposiet.

Tryckbara solceller

Olle Inganäs och hans grupp vid LiU bedriver framstående forskning kring organiska tryckbara solceller där verkningsgraden nu snabbt ökar, till en betydligt lägre kostnad och med mindre belastning på miljön än solceller i kisel.

– En teknik som har potential att lösa världens energiproblem, säger Olle Inganäs.

Exempel på ämnen som också tas upp under dagen är sociala robotar med händer som kan både känna och läka, robotar som gärna samarbetar med oss människor och visualiseringar av enorma mängder information som hjälper oss tolka komplicerade samband.

WASP största svenska forskningsprogrammet

Förutsättningen för den digitala framtid som presenteras och diskuteras under symposiet är en lång rad vetenskapliga framsteg inom områden som nya mjuka material, helt nya sätt att utveckla och utnyttja mjukvara och kunskaper om hur man kan ha kontroll över och styra stora system av system.

– Den pågående utvecklingen inom autonoma system och mjukvara innebär ett teknikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella revolutionen. Därför beslutade vi år 2015 att göra en kraftfull satsning genom att anslå 1,3 miljarder kronor till forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP. Utöver programmet har Stiftelsen beviljat ett flertal anslag inom exempelvis tryckt elektronik och andra forskningsfält inom området, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Symposiet, som i första hand vänder sig till forskare, lärare och doktorander, kommer att hållas på Campus Norrköping 13 september 2017. Det finns ett begränsat antal platser öppna för LiU-medarbetare och studenter.

Mer information och anmälan hittar du här (via KVA)

LiU- forskning som presenteras på symposiet

Olle Inganäs
Olle Inganäs, professor och Feng Gao, biträdande universitetslektor, beskriver under symposiet de senaste rönen kring tryckta organiska solceller. Tekniska verken
WASP
Hur människor och robotar samarbetar presenteras av professor Patrick Doherty. Göran Billeson
Elektroniska plantor, Magnus Berggren, professor, och Eleni Stavrinidou, förste forskningsingenjör, berättar om blommor och träd som kan lagra energi.  Thor Balkhed
Anders Ynnerman, professor, och Jonas Unger, universitetslektor, visar hur ljus med hjälp av smarta algoritmer hjälper oss att blottlägga mumier och träna bilar att köra utan förare.  

Kontakt

Fler nyheter från LiU