Rostfritt stål för framtidens biomasseldade kraftverk..

Du hittar mer information på projektets engelska sida.

I Sverige skärps kraven på att användningen av hållbara biobränslen ska öka. Biomassa är den största källan till förnybar energi. Det är ett hållbart bränsle – det bidrar inte till någon nettoökning av koldioxid i atmosfären och tillgången kan sägas vara oändlig.

Biomassa förbränns i biomasseldade kraftverk. För att möta upp en ökad energikonsumtion, behöver dagens biomasseldade kraftverk bli effektivare och producera mer energi. Det innebär att kraftverken måste klara av högre temperaturer, högre tryck och fler start-och-stopp-cykler än idag.

Forskningsprojektet undersöker om austenitiskt rostfritt stål kan vara ett alternativ för framtidens förbränningspannor för biomassa.

Tidigare forskning har lyft fram nickelbaserade legeringar som kandidatmaterial, men i jämförelse skulle austenitiskt stål vara billigare och innebära mindre miljöpåverkan.

Projektet ingår som en del i industriinitiativet och forumet KME.

Fortsättning på tidigare projekt

Det här projektet är en fortsättning på forskningsprojektet ”Temperaturpåverkan på egenskaperna hos högtemperaturtåliga austenitiska stål”, som genomförts i samarbete med stålföretaget Sandvik och som fokuserade på tunnväggiga komponenter för biomasseldade kraftverk. 
 

Nyheter och reportage

Läs mer om närliggande forskningsområden

Kontakta oss