Vart tar tekniken ålderdomen?

Sensorer som sväljs eller vävs in i kläder. Det och en mängd andra tekniska lösningar kan vara framtiden för äldre och personal inom äldrevården. För tekniken kommer att spela en allt större roll, det konstaterades under konferensen Aging och Society där 150 forskare träffades för att diskutera åldrande ur olika perspektiv. 

Konferens i äldre och åldrandeRedan i dag har många äldre i Sverige larm på armen som kan säga ifrån om hon eller han ramlar i hemmet. Men framtiden för de äldre kan bli betydligt mer teknikintensiv än så. Under konferensens andra dag presenterade Mark Hawley, professor på universitetet i Sheffield, några av de hjälpmedel som finns, eller är under utveckling, för att underlätta äldres vardag. Det handlar om robotar som exempelvis samlar tvätt och bär matkassar, delar ut mediciner och matar. Ett projekt som Mark Hawley själv är involverad i är ett nattduksbord som kan transportera sig runt i en lägenhet och komma till dig i sängen. Det kan också användas som en rollator.

– När man pratar om robotik tänker många av oss på filmernas våldsamma robotar och den bilden stämmer såklart inte. De flesta av oss har redan robotar i vårt hem och vi är mer vana vid dem än vi tror. Avancerad teknik kommer bli en del av äldre människors liv - frågan är i vilken utsträckning, säger Mark Hawley.Mark Hawley

Han trycker fram en ny bild i sin powerpoint-presentation som visas på väggen i salen på Campus Norrköping. Där ligger ett citat från Henry Ford. ”Om jag hade frågat folk vad de ville ha, skulle de ha sagt snabbare hästar”.

– Vi vet inte ens än vad tekniken kan hjälpa oss med. Men klart är att om vi utvecklar teknik för äldre, måste de äldre vara med i utvecklingen av den, säger han.

Robotar – inget substitut för människor

Men med ny teknik kommer nya utmaningar och nya frågor. Under konferensens förmiddag finns möjlighet för deltagarna att ställa frågor till Mark Hawley. En möjlighet som många tar tillvara på. De flesta frågorna gäller människans roll kontra robotens och om det kommer att leda till mindre mänsklig kontakt i de äldres liv. Svaret på det, menar Mark Hawley är att robotar aldrig kan vara ett substitut för människor. Annika Taghizadeh Larsson, avdelningschef vid NISAL, som i sin forskning kommit i kontakt med människor som har personlig assistans dygnet runt, vänder på frågan och menar att för vissa grupper kan frånvaro av människor till och med vara att föredra vissa stunder på dygnet.

Wushi Zhou, doktorand på universitetet Heriot-Watt i Edinburgh är en av deltagarna som passar på att ställa frågor till Mark Hawlzhouey. Hon är intresserad av teknikens roll i en framtida äldrevård och tycker att konferensens internationella perspektiv är dess styrka.

– I och med att så många olika nationaliteter är representerade får jag inblick i hur man arbetar med teknik i många olika länder. Kina, som jag ursprungligen kommer ifrån, är ligger lite efter på det området. Jag vill lära vad andra länder lärt så att jag i förlängningen kan ta med den kunskapen till Kina, säger hon.Wushi Zhou

En stärkt äldreforskning

Utöver teknikens roll diskuterades under fredagen även hur samhället kan hjälpa äldre att åldras tryggt i hemmet samt migrantarbetares roll för äldrevården i Europa. Andreas Motel-Klingebiel, professor i äldre och åldrande vid Linköpings universitet och en av arrangörerna av konferensen, hoppas att konferensen ska bidra till att forskningen om åldrande stärks och att kontakter knyts forskare emellan.

– Jag hoppas att vi har kunna sätta fingret på de möjligheter och svårigheter som finns i ett samhälle som åldras snabbt och hur man bemöter utmaningarna, säger han.

Fler nyheter om äldre och åldrande Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning Visa/dölj innehåll

Forskningsnyheter Visa/dölj innehåll