Vårutställning LiU Malmsten 2016

Examensarbeten och inte mindre än 13 gesällprov! Avgångsstudenterna på Carl Malmsten Furniture Studies håller vernissage på sin vårutställning den 18 maj.
affisch för vårutställningen. Blekrosa med abstrakta linjer i blåttExamensarbetena, gesällproven och den traditionella vårutställningen är för avgångsstudenterna inget mindre än en trampolin ut till yrkeslivet. Den 19-22 maj visar Malmstensstudenterna upp arbeten de lagt hundratals timmar på – och som ofta visats sig lämna spår långt in i deras framtida verksamhet.

Det är praxis på LiU Malmsten att examensarbetena innehåller både en praktisk och en teoretisk del.

I år visar studenterna dessutom upp 13 gesällarbeten, alltså arbeten som kommer att bedömas av branschfolk utifrån fasta kriterier och utifrån tidsramar på mellan 200-400 timmars arbete. Gesällproven ligger utanför studierna på LiU, men många studenter väljer att tillverka specialritade möbler.

Under tredje årets kurs ”Avancerad möbel” utgår studenterna ofta från en tidigare kurs, där möbelsnickeri- och möbeltapetseringsstudenterna ikläder sig beställarrollen och ger möbeldesignstudenterna i uppdrag att rita förslag på avancerade möbler specialutformade för just dem.
I designuppdraget ingår både att fånga upp hantverksstudenternas personliga önskemål och att tillgodose kraven på de tekniska moment som ingår i gesällproven för respektive bransch.

Avancerat möbelhantverk, samarbete mellan studenter på olika inriktningar och konstnärligt utvecklingsarbete – det är vad som kommer att möta besökarna på Malmstens Vårutställning 2016.


Missa inte Malmstenarnas trailer på Youtube
Mer på LiU Malmsten (Facebook)