Vem vet?

Hur skapar vi kunskap? Vem äger den? Vad händer med den?

 Foto: SIOS

Framtidens teknik och dagens samhällslösningar gestaltas i hemutställningen Vem vet?, vars syfte är att väcka frågan om vem som producerar kunskap och vem som har tillgång till den. Är universitetet den enda lärmiljön?

Vem bygger framtidsstaden? Vi gestaltar frågan om vem som fattar besluten och vems kunskap som gäller, och synar diskrepansen i vad de boende önskar och vad beslutsfattarna tyckte var viktigt i utvecklandet av Vallastaden. I utställningen kommer även finnas forskare på plats som samlar in kunskap på plats vid en forskningsstation, och det kommer att anordnas konferenser och workshops.

I utställningen förs en aktiv diskussion om kunskap och vilken kunskap som förs fram, om diskrepansen mellan teknikutveckling och samhällets önskningar, och om hållbarhet och framtidens teknik. Vi visar upp forskningsstationer och växthus, samt växtväggar och elektroniska rosor. Robotar kommer också på besök.

Taggar Visa/dölj innehåll