Verifikation av lärande mjukvara för säkerhetskritiska system

Projektet syftar till att utöka dagens metoder för att säkerställa att säkerhetskritiska system ska kunna användas i framtiden, även med inslag av maskininlärning.
Real time securitySäkerhet i lärande system.Autonoma system som använder sig av maskininlärning kommer i framtiden oundvikligen att användas i miljöer där människor eller miljö kan komma till skada. Projektet ska studera formella verifikationstekniker och även utveckla nya metoder som kan säkerställa att systemen beter sig som det är avsett.

Intressanta egenskaper är robusthet, beslutsförmåga och korrekthet i förhållande till den avsedda funktionen.

Forskare

Publikationer

2020

2019

WASP forskning