Verksamhet och IT i samklang

Verklighetsförankrad, lärorik, rolig, spännande, givande, relevant, mångsidig, tankeväckande och aktuell är orden som studenter använder för att beskriva kursen ”IT-governance – strukturer, processer och ramverk” som ingår i masterprogrammet IT och management.

Organisationer nuförtiden är stora och komplexa med många olika IT-lösningar. Det efterfrågas specialister som har kunskaper i både teknik och verksamhetsfrågor. Digitalisering är en del av samhällsutvecklingen och kräver nya strukturer. Det är egentligen det kursen ”IT-governance – strukturer, processer och ramverk” handlar om. Hur man kan få strukturer, hur man kan hantera dragkampen mellan det stabila och det innovativa förändringsarbetet.   

Mötet mellan studenter och praktiker

I kursen fick studenterna möjlighet att applicera teoretiska kunskaper i praktik genom att analysera kriminalvård i Sverige. Kriminalvården är i en transformation tack vare nya samhällsutmaningar. De är nyfikna på ny kunskap. På föreläsningar lärde studenter känna verksamheten i dialog med representanter från Kriminalvården, viket är viktigt för att kunna identifiera problemområdena och ge förslag till förändringsarbete. Som en del av examination presenterade studenter resultat på en posterkonferens på Kriminalvårdens huvudkontor. Kriminalvårdens medarbetare och även högsta chef medverkade vid dagen. Medarbetare på Kriminalvården var imponerade över studenternas insats och har uttryckt önskemål för fler samarbeten med universitetet.

Samarbetet med LiU och avdelningen Informatik är för oss mycket lärorikt och givande. Det har givit oss bra insikter och nya perspektiv i många frågor. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete.
Håkan Klarin , IT-direktör Kriminalvården

Posterkonferens

LiU studenter presenterar resultat för Kriminalvården.

LiU studenter presenterar sin analys av Kriminalvårdens verksamhet och IT
LiU studenter studerar Kriminalvården
LiU studenter presenterar poster om IT governance på Kriminalvården

Möt lärare och studenter på utbildningen Visa/dölj innehåll

Malin Nordström, lärare i kursen IT-governance – strukturer, processer och ramverk

Malin Nordström, lärare

Jag är gränsgångare som har en fot i universitetsvärlden och en fot i praktiken. Jag har drivit konsultbolag och jobbat som organisationskonsult i trettio år. Det är ju inget nytt pedagogisk grepp att jobba med praktikfall. Det gör vi ofta. I det här fallet bjöd jag in Kriminalvården till ett samverkansprojekt. Vi började med att studera kriminalvård. När man ska bygga IT-governance, är det viktigt att förstå vilken verksamhet det handlar om. 

De kunskaper som våra studenter får idag har utvecklats under många år. Men de som idag arbetar med IT och verksamhetsfrågor har inte haft möjlighet att lära sig det som en paketerad kunskap. Att lyssna på studenters samtal med uppdragsgivare (Kriminalvården) var ju fantastiskt. Det var väldigt speciellt.
Alice Walden, LiU student

Alice Walden, student

Jag tyckte att kursen var givande på många vis. Precis som många andra kurser på programmet hade den både teoretiska och praktiska inslag och vi jobbade mycket i grupp. Denna gång var det särskilt kul eftersom vi fick i uppdrag att analysera Kriminalvårdens IT-styrning. Uppgiften var något vi inte tidigare hade gjort och gav en bra inblick i komplexiteten bakom och samspelet mellan IT-styrning och verksamhetsutveckling. De kunskaper som jag tar med mig från kursen tror jag kommer vara värdefulla för mitt framtida arbetsliv, oavsett i vilken typ av verksamhet jag kommer jobba. Att få jobba med Kriminalvården var allmänbildande på flera sätt och väckte tankar kring skillnaderna mellan offentlig och privat sektor, samt vilken viktig roll myndigheter som Kriminalvården fyller i samhället.

Vera Stenborg, LiU student

Vera Stenborg, student

Jag har tidigare läst kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap här på LiU så IT-governance som ämne var helt nytt för mig. Det jag främst tar med mig från kursen är just vikten av samverkan mellan IT och verksamhet. Detta är något vi fått med oss från tidigare kurser också men det var särskilt påtagligt i denna. Något av det mest minnesvärda var de gästföreläsningar vi hade. Att få en praktisk förankring på det teoretiska man lär sig på universitetet är alltid välkommet och även nödvändigt för att det vi lär oss ska få ett tydligt sammanhang och även för att det ska kunna skapa en djupare förståelse. 
 
Utöver gästföreläsningarna var även slutpresentationen på Kriminalvården i Norrköping minnesvärd. Fantastiskt kul att få visa det arbete man gjort för den faktiska målgruppen man haft i åtanke under arbetets gång, det är återigen den praktiska förankringen som blir så värdefull här.

Läs mer om utbildningen Visa/dölj innehåll