Vetenskapsdag vill inspirera lärare

Den 1 oktober arrangeras Vetenskapsdagen, ett nytt årligt arrangemang för grund- och gymnasieskolans lärare i naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap.

SolcellsbilFoto: Filip Wiltgren– Vi vänder oss i första hand till lärare i de ämnena. Men också till ämneslärarstudenter så att de redan under studietiden får inblick i hela verksamheten som pågår inom deras område på Tekniska högskolan, säger Lasse Alfredsson, ordförande i Nämnden för skolsamverkan (NSS) vid Tekniska högskolan.

NSS jobbar både med att öka rekryteringen till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar men har på senare år, bland annat efter Pisaresultaten, även börjat arbeta för att öka intresset i de lägre skolåldrarna för ämnena.

Långsiktig verkan

– Tanken med Vetenskapsdagen är att inspirera lärarna så att de i sin tur kan inspirera eleverna. Om det fungerar så kan vi ha en långsiktig verkan, säger Lasse Alfredsson.

Grund- och gymnasieskolor i Östergötland och angränsande kommuner är inbjudna till dagen. Den kommer bland annat att innehålla populärvetenskapliga korta föreläsningar där lärarna sedan själva kan fördjupa sig i något av de presenterade ämnena.

– Vi hoppas att även universitetslärare och forskare kan vara med. Dagen blir ett sätt att knyta kontakter mellan skola och universitet.

Vetenskapsdagen

Publicerad 2015-09-24