VFU-kurser - Ämneslärare år 7-9

Obs! Välj rätt termin på kurssidan under Kursstart.

Vårtermin

Avslutande verksamhetsförlagd utbildning (9AVFU8) 

Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) (91ENV7) 

Engelska: Verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp) (92E1V7) 

Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5hp (92FRV9) 

Franska: verksamhetsförlagd utbildning (9AFRV7) 

Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7,5hp (92GEV9) 

Geografi: verksamhetsförlagd utbildning (9AGEV7) 

Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp), 7,5hp (92KEV9) 

Kemi: verksamhetsförlagd utbildning (9AKEV7) 

Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (91MAV9) 

Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 6hp (92MAV9)

Religionskunskap: verksamhetsförlagd utbildning, 92REV9 

Samhällskunskap: verksamhetsförlagd utbildning (9ASHV7)

Textilslöjd: Verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp (92TXV9) 

Textilslöjd: Verksamhetsförlagd utbildning (31-37.5 hp) (93TXV9) 

Trä- och metallslöjd: Verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5hp) (92TMV9) 

Trä- och metallslöjd: Verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5hp) (93TMV9) 

Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (92SPV9) 

Spanska: verksamhetsförlagd utbildning (9ASPV7) 

Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (9ASVV7) 

Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (46-52,5 hp) (92SAV9)  

Svenska som andraspråk: verksamhetsförlagd utbildning (9ASAV8)

Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (41-45hp) (92TKV9) 

Teknik: verksamhetsförlagd utbildning (9ATKV7) 

Tyska: Verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp) (92TYV9) 

Tyska: verksamhetsförlagd utbildning (9ATYV7) 

 

Hösttermin