"Vi har en nerv som håller ihop oss."

Ann Holmlid

Ann Holmlid, Linköpings universitetAnn Holmlid älskar att påverka. Hon var en engagerad student och den yngsta någonsin att ta plats i universitetsstyrelsen. Sedan dess har universitetets ”inre liv” varit hennes arena. Där står samarbete mellan studenter och ledning alltid högt upp på agendan. 

”Detta djupt rotade förhållande är jag otroligt stolt över. Det finns mig veterligen inte lika utvecklat på något annat universitet. Delaktiga studenter höjer kvaliteten i allt vi gör, det är jag övertygad om.” 

Utmaningen som administrativ direktör är att möta krav på effektivitet på ett sätt som möjliggör för studenter och medarbetare att utveckla både sig själva och verksamheten; att i en stor organisation ge plats för individens idéer och kreativitet. Det är en utmaning, men det måste gå. Ann kallar det att vara både skarp och varm på samma gång. 

”Vår styrka och konkurrensfördel ligger i alla de resurser som ägnas åt utbildning och forskning och det är därifrån vi kan bygga delaktighet. Vi har byggt det här tillsammans, och det ska vi fortsätta med.”