”Att driva förändring finns i våra gener.”

Anders Ynnerman

Anders Ynnerman”Vårt tillåtande klimat är unikt. Vi kan göra saker som ingen annan klarar av.”

Det var ingen slump att Anders Ynnerman hamnade vid just LiU för att bli Sveriges första professor i visualisering. Hans och medarbetarnas forskning ligger till grund för visualiseringsbordet. Han är initiativtagare och en av de drivande krafterna bakom Visualiseringscenter C. Och han har varit engagerad i uppbyggnaden av medieteknikutbildningen, vars effekter tagit sig ända till Hollywood.

Att hitta mekanismerna som gör det möjligt att nyttiggöra forskning av högsta vetenskapliga klass är en av hans drivkrafter. Att utnyttja människans förmåga att se saker i bilder för att tolka och sprida vetenskap är en annan.

”Med visuella metaforer kan vi kommunicera över kultur- och generationsgränser och inom alla ämnen. När vi får skolbarn fascinerade av vetenskap känns det särskilt bra. Det är ju de som ska ta den vidare!

Taggar Visa/dölj innehåll