”Orättvisor gör mig modig.”

Maria Jenmalm

maria jenmalmMaria Jenmalm insåg plötsligt att det var fler unga forskare än hon själv som bromsades av trassliga karriärvägar och otrygga arbetsvillkor. Rektor stödde hennes engagemang och 2007 startades Junior Faculty för att ta tillvara ännu oetablerade forskares behov och önskemål.

”Helt rätt beslut! Det vore ju katastrofalt om dessa drivna personer valde bort forskning. Att måna om unga talanger inom alla områden är att tänka långsiktigt, både för universitetet och samhället. Vi måste utnyttja all kapacitet och ta hjälp av varandras styrkor för att få fram lösningar på komplexa problem, och det i tid.”

Det gäller inte minst Marias eget forskningsområde.

”Jag vill kunna förutse vilka barn som blir allergiska och hitta metoder för att förebygga allergier. Det är en mycket angelägen fråga, då vart tredje svenskt barn har allergiska symptom.”

Taggar Visa/dölj innehåll