Vikten av förtroende och makt vid överflytt av gods

SSPA och Linköpings universitet bjuder in varuägare,
logistikaktörer och myndigheter till en workshop där resultat från ett
forskningsprojekt om aktörssamverkan kommer presenteras och diskuteras. 

Hamn, järnväg godstransport

Det finns ett stort intresse från samhället och företag kring hur gods i större utsträckning kan förflyttas med järnväg och sjöfart. Trots detta är det inte självklart hur överflyttning av gods till dessa mer energieffektiva transportslag kan öka. Nya resultat från ett två-årigt forskningsprojekt  visar på betydelsen av förtroende och makt i relationen mellan varuägare och speditörer vid överflytt av godsflöden från väg till järnväg eller sjö. I workshopen delar vi med oss av dessa nya insikter och önskar synpunkter under en diskussionsdel. Vi kommer diskutera hur en ökad förståelse för detta samspel kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för en ökad överflytt av gods.

Välkommen med din anmälan!

Datum: 17 juni
Tid: 10.00 - 11.15
Plats: Workshopen sker digitalt, länk skickas till anmälda deltagare.
Anmälan: Via denna länk.

Vid frågor kontakta Vendela Santén (vendela.santen@sspa.se)

 

Om forskningsprojektVisa/dölj innehåll

Aktörssamverkan för överflytt av gods till energieffektivare energislag

Aktörssamverkan för överflytt av gods till energieffektivare energislag (AKTSAM) är ett två-årigt forskningsprojekt med syfte att förklara hur samverkan mellan varuägare och speditörer kan möjliggöra en ökad användningen av järnväg och sjöfart. Projektparter är SSPA och Linköpings Universitet. Under projektets gång har varuägare och speditörer intervjuats och specifika samarbeten studerats. Projektet är finansierat av Energimyndigheten. 

Projekt partner och finansiärVisa/dölj innehåll

Om logistik- och kvalitetsutvecklingVisa/dölj innehåll