Viktiga diskussioner på AFM2016

Konferensen AFM2016 bjöd på två dagar med det absolut senaste inom materialforskningen, men också på diskussioner om samhällsnytta och svårigheten att nå ut till industrin.

Den vetenskapliga kvaliteten är det inget tvivel om när det gäller den materialforskning som bedrivs inom den strategiska satsningen på Avancerade funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Magnus Berggren vid AFM2016Foto: Monica Westman– I den oberoende utvärdering som gjordes av landets 46 strategiska forskningsområden 2015 fick AFM betyget excellent inom alla de tre områden som utvärderingen gällde. Det var det inte många som fick, konstaterar professor Magnus Berggren, föreståndare för AFM, i sitt välkomstanförande till konferensen.

SFO:erna ses över

De strategiska forskningsområdena, SFO:erna, är dock uppe för förnyad omprövning och de löften om långsiktig finansiering som tidigare regering lämnat gäller just nu bara för ett år i taget.

– Nuvarande ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, säger att SFO:erna är viktiga för Sveriges utveckling, men först i höstens forskningsproposition får vi veta hur satsningarna ser ut framöver, konstaterade LiU:s forskningsdirektör Per Dannetun.

Ett varnande finger höjde han dock för att det inte längre finns några pengar avsatta för infrastruktur hos forskningsfinansiärerna.

– Ni måste se till att finansiera den utrustning ni behöver inom AFM:s budget i fortsättningen, påminde han.

Presentationer och posters

Konferensen bjöd sedan på en mängd kortare och längre föredrag om exempelvis växters stora förmåga att tolka signaler från omgivningen, piezoelektriska fibrer i textiler, fjärde generationens superkapacitanser i trä, vattentåliga ytor på grafen, gränssnitten mellan bioelektroniken och våra kroppar, magnetism vid rumstemperatur, höghållfasta legeringar för gasturbiner, material för funktionaliserade proteiner och mycket, mycket mer.

I en stor posterutställning fanns också de flesta doktorandprojekten inom AFM beskrivna.

– Det har varit två dagar med en bred och spännande blandning, men ibland kanske vi glömmer bort att vårt uppdrag också är att bidra till att lösa stora samhällsutmaningar, sa Magnus Berggren under den avslutande paneldiskussionen.

Goda exempel

Posters på AFM2016Foto: Monica WestmanHan gav sedan två lyckade exempel, dels samarbetet mellan forskargruppen inom tunnfilmsfysik, ledd av professor Jens Birch, och ESS, European Spallation Source, som nu lett till produktion av neutrondetektorer vid Wahlbecks företagspark i Linköping. Och dels pappersindustrins frustration över digitaliseringen som idag tack vare ett samarbete mellan Magnus Berggrens forskargrupp, Acreo Swedish ICT och skogsindustrin lett till framväxten av ett helt nytt forskningsområde inom papperselektronik och hittills också till tre avknoppningsföretag.

Det borde finnas utrymme för fler kopplingar till industrin och övriga samhället och de pengar AFM avsatt för att hjälpa till med patentansökningar har inte använts fullt ut.

– Vi behöver lyssna till trender inom industrin, inte dikteras av dem. Lyssna vilka behov som finns, tolka dem och se möjligheterna. Vi behöver hitta en gemensam vision för framtiden, sa Magnus Berggren.

– Vinnova med flera forskningsfinansiärer har projekt där det finns utrymme för innovationer och visionärt tänkande, men inom vårt område har det varit svårt att få med företagen, sa Göran Gustafsson, chef för området tryckt elektronik vid Acreo.

– Det behövs fler mötesplatser, konstaterade Pia Wågberg, Innventia.

Pia Wågberg, Innventia på AFM2016Foto: Monica WestmanFler mötesplatser behövs

– Inom industrin där vi verkar känner alla varandra väl sedan många år tillbaka och det ger inte så stort utrymme för nytänkande. Det är inte heller långsiktiga visioner som belönas utan goda tremånaders-resultat. Fler från industrin borde varit här och deltagit i er konferens. Jag har kanske inte förstått allt som sagts, men jag har fått massor av inspiration, sa hon.

När det gäller att få ut fler patent från forskningen och komma närmare industrin fanns det flera förslag från deltagarna: seminarier för doktorander, kontakt med LiU Innovation, anställning av industridoktorander och fler lösningar som inom den organiska elektroniken där Acreo tar hand om de patenterbara idéerna som kommer fram vid Laboratoriet för organisk elektronik och där pengarna sedan går tillbaka till forskningen.

Mellan 170 och 180 personer deltog de två dagarna, de allra flesta doktorander, postdoktorer och seniora forskare vid LiU, men också ett antal inbjudna gäster från svenska universitet, Europa och övriga världen. Eftersom konferensen hölls på Vildmarkshotellet i Kolmården fick naturligtvis de som vågade också åka i den nya attraktionen Wildfire.

Kontakt

Forskning