Vill du delta i ett Erasmusprojekt?

Linköpings universitet deltar tillsammans med flera andra lärarutbildningar i Europa i Erasmusprojektet PROTEUS, där universitetet i Trondheim är koordinator.

PROTEUS utläses Professional Teacher Education through University Schools och innebär framför allt ett erfarenhets- och tankeutbyte mellan de lärarutbildningar som ingår i projektet: Trondheim (Norge); UC Syddanmark; Oxford (England); Weingarten (Tyskland); Edinburgh (Skottland); Penza State University (Ryssland) och – inte minst – Linköping. I fokus för arbetet står erfarenheter och idéer om samarbetet mellan akademiska lärosäten och skolor resp. kommuner, särskilt med avseende på olika system med övningsskolor. Avsikten är att projektet ska bidra till utveckling inom detta område.

Projektet Proteus går under vårterminen 2017 in i slutfasen. Den 6-7 mars är det dags för ett bredare möte i Oxford med företrädare även för olika myndigheter och liknande i de olika partnerländerna. Som det ser ut nu kommer för vår del både Skolverket och – förhoppningsvis – Utbildningsdepartementet att vara representerade. 

Malin Westlund, rektor för en övningsskola, kommer att vara med för projektets räkning tillsammans med någon representant för utbildningsförvaltningen i Linköping samt en f-3 student på lärarutbildningen. Vi hoppas även att representanter från Norrköpings kommun samt en f-3 student från Campus Norrköping vill följa med till Oxford. Meddela intresse till Per Simfors per.simfors@liu.se.

Det är viktigt att såväl akademiska lärarutbildare som lärarutbildare från fältet och naturligtvis även lärarstudenter bidrar med sina perspektiv.