Vinnovamiljoner till AI-forskning inom bildmedicin

En nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys ska skapas i Linköping, med stöd av tio miljoner kronor från Vinnova. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg.

avbildande undersökning vid CMIV 

Vinnova har beslutat att tilldela tio miljoner kronor till en satsning på att skapa en nationell resurs för storskalig analytisk bilddiagnostik, kallad Analytic Imaging Diagnostics Areana, eller AIDA kort och gott. Projektet kommer utföras inom Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Initiativet har en tydlig Linköpingsbas. Kärnpartners är Linköpings universitet, närmare bestämt Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV), företaget Sectra, Region Östergötland och Medtech4Health med alla dess parter.

Artificiell intelligens, AI, har lyfts fram som en revolutionerande möjlighet inom bland annat sjukvården och den tekniska utvecklingen har gått mycket snabbt de senaste åren. Inom sjukvården finns potential att utveckla modern maskininlärning, där AI-metoder lär sig av en stor mängd träningsdata för att kunna göra förutsägelser om nya data. Inom bilddiagnostik skulle ett användningsområde kunna vara som beslutsstöd för nya patienter genom storskaliga analyser av den information som lagrats för jämförbara tidigare patienter.Claes Lundström

– AI ger helt nya möjligheter och är en mycket kraftfull teknik, men än så länge har det inte kommit så mycket jordnära nytta i sjukvården ur det. Det är ett stort gap att överbrygga för att få det att fungera i klinisk miljö. AIDA har ett unikt upplägg där vi samlar akademi, sjukvård och industri på samma ställe och får samverkan att fungera i praktiken. Min förväntning är att det här projektet kommer att göra stor nytta för sjukvården, säger Claes Lundström, docent vid CMIV och även forskningschef på Sectra, projektledare i AIDA.

För att föra in modern AI i sjukvården ska projektet skapa ett IT-system där AI kan tränas och utvärderas i en patientnära miljö. Anslaget från Vinnova är på tio miljoner, och parterna som deltar i projektet skjuter tillsammans till lika mycket pengar.

– Anslaget är helt avgörande för projektet. En sådan här investering skulle enskilda parter inom akademi eller industri inte kunna bära på egen hand. Minst lika viktigt som själva pengarna är att sådana här satsningar ger en kraftsamling i projektkonsortiet kring både inriktning och tidpunkt, som är svårt att få till om det inte finns något att samlas kring, säger Claes Lundström.

Kontakt

AIDA

Senaste nytt från LiU