Visualisering av data i fokus och periferi i industriella kontrollrum

Vi är nu inne i en era av Industri 4.0 med en ökande digitalisering inom industrin. Mängden data från drift och underhåll som flödar in till kontrollrummen ökar kraftigt. Inom ett doktorandprojekt studeras utmaningar kring informationsöverflöd och arbetet bedrivs i två riktningar.
Visuella metoder styr betraktaren Foto Veronika DomovaDen första går mot att skapa visualiseringar av stora mängder data inom en viss domän. Grundläggande i den här studien är hur man kan använda visuella metoder för att styra betraktaren att fokusera på den viktigaste informationen.

 Den andra delen i forskningen handlar om att hitta alternativa visualiseringsmetoder, som exempelvis förstärkt verklighet, för att minska mängden visuella och kognitiva intryck.
Visuella metoder styr betraktaren Foto Veronika Domova

Forskare Visa/dölj innehåll

Extern samarbetspartner

ABB Corporate Research

arbetsgivare för industridoktorand

Publikationer Visa/dölj innehåll

Veronika Domova, Goranka Zoric (2017)

2017 IEEE 26th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE) , s.185-190 Vidare till DOI

Veronika Domova, Maria Ralph, Elina Vartiainen, Alvaro Aranda Muñoz, Adam Henriksson, Susanne Timsjö (2017)

Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017 , s.162-168 Vidare till DOI

MIT-forskning inom WASP Visa/dölj innehåll