Visualisering av komplicerade förlopp nästa utmaning

Linköpings universitet ligger i den absoluta forskningsfronten
inom visualisering. Professor Anders Ynnerman har varit med under hela resan. Nu står han inför nya utmaningar.
Under sina fjorton år som professor i visualisering vid Linköpings universitet har Anders Ynnerman stadigt flyttat fram forskningsfronten. Ett par våningar under hans kontor i huset Kopparhammaren i Norrköping, på Visualiseringscenter C, kan vi fascineras av resultaten. Själv är han på väg mot nästa genombrott.
Anders YnnermanFoto: Peter Holgersson
– Mest intressant just nu är att ta steget från statiska bilder till att också titta på tidsdomänen. Det handlar om att visualisera komplexa förlopp, till exempel hur en molekyl rör sig och dockar till andra i en levande organism, säger han.

Dagens statiska tredimensionella bilder kräver en datakraft på 20-30 gigabyte per bild. För att visualisera ett förlopp i rumtiden behöver man byta ut detta dataset 30 gånger i sekunden. En sådan kapacitet finns ännu inte, inte ens i de värsta superdatorerna.

– Då måste vi lära oss att utnyttja hårdvaran bättre genom komprimering av data. Det är sådant jag funderar på just nu, säger Anders Ynnerman.

Mogen vetenskap

Under den tid han varit i branschen har visualisering hunnit bli en så pass mogen vetenskap att mycket nu går ut på att anpassa tekniken till andra tillämpningar. Anders Ynnerman listar några viktiga områden:

Medicinsk avbildning
Klimat och miljö
Information och beslutsstöd
Statistiska databaser

Simuleringar av olika förlopp får en allt större betydelse. LiU-forskare är involverade i vitt skilda projekt som rör till exempel molekylrörelser, turbulens kring flygplansvingar och partikelstormar från solen.

– Jag samarbetar med NASA för att utveckla simuleringar av »rymdväder«, den dynamik som uppstår när en chockvåg av laddade partiklar närmar sig jordatmosfären. Två av mina studenter har gjort sina examensarbeten på Goddard Space Flight Center, säger Anders Ynnerman.
Han är mån om att forskningsresultaten inte stannar i akademin utan överbryggas till praktisk nytta. Den kanske starkaste mekanismen är att utbilda folk som sugs upp av näringslivet. Men listan över samverkansprojekt är också lång, med allt från små spetsiga företag till branschens jättar och statliga verk.

Spinnoffbolag köps snabbt upp

Spinnoffbolag som avknoppas från forskningen är en tredje väg ut, men de blir ofta uppköpta och utflyttade. Ett exempel är företaget Sciss, grundat av Staffan Klashed kring rymdvisualiseringsverktyget Uniview. Det flyttade först från Norrköping till Stockholm. Sedan köptes det upp av Dreampark och såldes vidare till Motorola för att till sist inlemmas i Google-imperiet.

– Vi har en lång historia av sådana händelser. Det är ett problem som politikerna borde ta upp på sin agenda, säger Anders Ynnerman.


LiU Magasin 3-2013
2013-10-15

Kontakt

Forskning i visualisering