Visuell objektföljning

Visuell objektföljning är en av de grundläggande utmaningarna inom området datorseende, där uppgiften är att följa ett visst objekt i en video där positionen enbart är given på den första bilden.

DatorseendeNågra exempel på hur vår metod klarar skalning av objektet.Beroende på förändringar i formen och på åt vilket håll objektet rör sig, behöver modellen från den första bilden uppdateras kontinuerligt. Vi hanterar problemet genom maskininlärning, mer precist genom så kallade diskriminativa korrelationsfilter.

Video som visar följning av ett särdrag i objektet, i detta fall en färg.

samt en applikation inom WASP där utvecklad kod använts för att följa människor:

 

 

Forskare

Extern partner

Internationella VOT kommittén

http://www.votchallenge.net/

Publikationer

Unveiling the Power of Deep Tracking, Goutam Bhat , Joakim Johnander, Martin Danelljan, Fahad Shahbaz Khan, and Michael Felsberg, Computer Vision Foundation 2018.

WASP forskning vid CVL