Walk the Talk - Avfall och återbruk

Att gå från ord till handling - to Walk the Talk - är något som behövs i arbetet och engagemanget med hållbarhetsfrågor. På Linköpings universitet tar vi dessa ord på allvar genom ett aktivt arbete med hållbarhetsåtgärder och energieffektiviseringar.

För att visa upp detta arbete har vi skapat utställningen med samma namn - Walk the talk - på både på Campus Valla och Norrköping.

Utställningen är publik, kostnadsfri och tillgänglig året runt. Ta del av utställningen genom att följa kartans punkter på respektive Campus. Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Avfall och återbruk, Campus Valla.Karta över utställningen Walk the Talk - stationen Avfall och återbruk, Campus Valla. Foto LiU-Tryck

Översiktskarta med koordinater

Avfall och återbruk

Vårt sätt att leva leder till mängder med avfall som i många fall inte tas omhand på rätt sätt. Avfall i naturen kan leda till miljöförstöring genom att giftiga ämnen läcker ut. Visste du att plast som hamnar i naturen aldrig bryts ner?

Avfall är ett av vår tids största problem

Plats: Campus Valla, Äppellunden

Bild tagen för utställningen Walk the Talk. Foto Stefan Astrom

I Sverige är vi relativt duktiga på att källsortera och återvinna vårt skräp. Men för det krävs ett välutbyggt system. Vi har gott om avfallsstationer och återvinningscentraler. En del av vårt avfall går till förbränning som sedan värmer våra bostäder och offentliga byggnader genom fjärrvärme. I Linköping är fjärrvärme- och fjärrkylenätet väl utbyggt. På så sätt får LiU sin värme och kyla med låg miljöpåverkan.

När du sorterar ditt avfall kan mycket bli till nytt genom återvinning. Exempelvis sparar du hela 95 % av energin om du pantar din aluminiumburk istället för att en ny aluminium behöver brytas! Återvinna vanligt papper kan göras upp till sju gånger och det sparar både energi och skog. Cirka 50 % av energin som behövs för att tillverka nya träråvaror sparas vid återvinning. Tänk dock på att inte skölja dina mjölkförpackningar i varmt vatten, då äts energivinsten snabbt upp.

På LiU finns återvinningsmöbler där du som medarbetare enkelt kan lämna olika slags avfall för återvinning.

Täppan - Återbruket

Plats: Campus Norrköping

Tidigare utrangerades stora mängder fullt fungerande möbler, IT-produkter, kontors- och labbutrustning på LiU. Saker förstördes och slängdes - inte av ondo utan för att det var oklart vad som var tillåtet att göra med statens egendom.

Enligt LiU:s återbrukspolicy ska material som köpts in till LiU hanteras i en viss prioriteringsordning:

  • Återbruk internt mellan institutioner/förvaltning och inom undervisning.
  • Extern försäljning.
  • Donation till studenter/anställda privat/annan verksamhet förutsatt att materialet saknar marknadsvärde.
  • Avyttring som avfall – materialåtervinning.

På stationen i Täppan ser du möbler som kommer från återbruket som är LiU:s interna arbete med att återanvända möbler.

Forskningsområde

Walk the Talk