07 november 2017

Flera nya fellows är på plats och grupperna börjar formera sig. Det är ett år sedan Wallenbergcentrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) officiellt invigdes. Nu är det dags för år två och det inleder centrumet genom att hålla ett symposium 7–8 december.
WCMM är en 10-årig satsning, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tillsammans med Linköpings universitet och Region Östergötland. Genom att sätta ljuset på molekylärmedicinska frågor inom forskningen i gränslandet mellan människa och teknik ska WCMM på Linköpings universitet hjälpa till att sätta Sverige i finrummet igen inom life science-området. Och man är på god väg.
Stefan ThorStefan Thor leder WCMM vid LiU.WCMM har redan rekryterat sju prekliniska fellows, unga lovande forskningsgruppledare, och är på jakt efter fler.
 
– Nu siktar vi också på att få in ytterligare fellows med klinisk bakgrund, säger Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi och den som leder WCMM på LiU.

Finansierad forskningstid

De prekliniska fellows som anställts har sin forskartjänst täckt i fyra år på heltid. För de kommande klinikerna väntar finansiering på 50 procents forskartid i fem år.
– Vi försöker hitta personer och grupper från båda kategorierna som även kan ha en samverkan mellan varandra. När det gäller prekliniska fellows har vi riktat in oss internationellt. Kring kliniska fellows tänker vi mer nationellt och kanske även inom regionen, säger Stefan Thor. 
 
Förra året i december var den officiella invigningen – även om verksamheten pågått ett litet tag innan. Invigningen skedde genom ett två dagar långt symposium med inbjudna nationella och internationella forskare, nyanställda fellows och redan till centrumet knutna LiU-forskare. Tanken var då att det skulle bli ett återkommande arrangemang och så har det också blivit. 7–8 december anordnar centrumet nästa symposium, återigen med flera toppnamn som föreläsare inom det molekylärmedicinska området.
 
Som centrum har de kommit en bra bit på vägen menar Stefan Thor och syftar på att WCMM redan blivit en naturlig mötesplats för forskare, framför allt tvärvetenskapligt.
– Våra fellows som vi anställt har kommit igång snabbt med att forma sina grupper och söka samarbeten. Det är också väldigt roligt att se nya samverkansformer som redan startat mellan fakulteter och olika labb, menar Stefan Thor.

Stora styrkan

Just samverkan är något Stefan Thor ofta återkommer till och menar att WCMM som mötesplattform är dess stora styrka.
– Ju fler fellows som kommer på plats desto fler mötestillfällen kommer det också att bli. Varje fellow plockar in doktorander och postdocs i sina grupper och grupperna växer just nu mer och mer, säger han och fortsätter:
– Kan vi samtidigt bistå med en plattform, där forskningen hamnar i fokus och där vi kan skapa möten av olika storlek, så som symposier eller andra mindre former så kommer grupperna och forskningen vinna på det i längden. 
 
Årets symposium innebär återigen en spännande föreläsningslista (se programmet nedan) med både externa och interna framträdanden. Lägg därtill en posterutställning från LiU och Region Östergötland där forskningen inom området får en chans att presentera sig ytterligare.
 
WCMM:s symposium äger rum 7–8 december i Hugo Theorell-salen och Norra entrén, läs mer om symposiet och ta del av programmet nedan.

Läs mer om symposiet