"When your boss is an app" - kontroll och osäkerhet vardag för Ubers taxiförare

Fritt och flexibelt – men också dåligt betalt, pressande och stressande. Den kanadensiska forskaren Ellen MacEachen har undersökt hur Uber-förare upplever sitt arbete.

Ellen MacEachen"I Nordamerika växer delningsekonomin tio gånger snabbare än ekonomin i stort", säger Ellen MacEachen som studerat villkoren för Ubers taxiförare. Foto: Pia MolinDelningsekonomi

Den nya delningsekonomin (också kallat gig-ekonomi) innebär helt nya typer av företag och nya, lösare former av anställning. Taxiföretaget Uber är ett av de främsta exemplen på en ny företagstyp där personalen inte är anställd på traditionellt sätt utan egna företagare eller så kallade egenanställda.

Hos Uber beställer kunden sin resa i en app och betalar med ett förregistrerat kontokort. Efter resan ska både förare och kund sätta betyg på varandra i appen.

- Fördelarna med jobbet är att det är fritt och flexibelt, förarna kan sätta på appen och ta körningar när det passar dem. Det är också ett socialt arbete, vilket många uppskattar, och kan ge en extra inkomst, säger Ellen MacEachen som talade om ”When your boss is an app” vid ett arrangerat av Helix.

Uber i Kanada

Tillsammans med sin forskargrupp har MacEachen intervjuat både förare och chefer på Uber i Kanada. Hon talar om olika faser i arbetet, där nackdelarna med jobbet efterhand blir allt mer uppenbara och för de flesta till slut väger tyngre än fördelarna. De låga inkomsterna, när kostnader för bil och telefon räknats bort, är en negativ sida.

- Uber har inte heller något ansikte. Vill förarna klaga på något får de göra det via en särskild meny i appen, de har väldigt svårt att få kontakt med någon representant för företaget. Det är egentligen bara om de inte tagit körningar på ett par månader, som Uber erbjuder ett telefonsamtal för att de ska börja arbeta igen.

Bedömningssystemet i appen, där kunder och förare betygsätter varandra, är inte heller särskilt jämlikt. För konsumenten betyder det i praktiken inte mycket om hen uppfattas som en bra Uber-kund, medan det för föraren innebär möjlighet till fortsatt anställning och framtida inkomster. Förare som får alltför låga betyg kommer till sist att kopplas bort från appen.

Förarnas betyg

Ellen MacEachenEfter den första rapporten, som presenterades på LiU, kommer Ellen MacEachen fortsätta forskningen kring Uber. Foto: Pia MolinFör förarna blir det lockande att göra allt för att göra kunden nöjd och få bra omdömen – också sådant som kanske inte är tillåtet. MacEachen tar exempel som brott mot trafikregler, fler passagerare än tillåtet och fortkörning. Därmed betyder inte heller höga förarbetyg automatiskt detsamma som en trevlig och trafiksäker resa.

- Förarna kan också pressas till att ta körningar som de egentligen inte vill ha, kanske för att kunden upplevs som obehaglig eller området som osäkert. Varje nej registreras i appen och gör att ditt betyg som förare försämras.

Ellen MacEachen framhåller också att systemet är ensidigt och bygger på att företaget har betydligt mer information än de enskilda medarbetarna. Föraren åtar sig körningar utan att veta vem kunden är eller vart resan är beställd, trots att Uber har denna information. Appen i sig är både belönande och kontrollerande – olika märken delas ut för till exempel bra service och punktlighet samtidigt som resorna registreras och betygssätts.

- Det är en avpersonaliserad, ensidig relation mellan människa och maskin, säger MacEachen.

Trots de många negativa aspekterna av Uber, finns det företag inom delningsekonomin som är mer progressiva och erbjuder större anställningstrygghet. Ellen MacEachen nämner till exempel matleverantören Foodora, som betalar medarbetarnas sociala avgifter trots att dessa formellt inte är anställda.

Läs mer om Helix