Asienturne för Professor Charles Woolfson vid REMESO

Charles Woolfson, professor i arbetslivsstudier vid REMESO, åker till Singapore, Sydkorea och Japan för att ge en serie föreläsningar bl a om effekterna av Brexit ur ett asiatiskt perspektiv. 

Charles Woolfson Foto: Erik BerggrenWoolfson kommer besöka Nanyang Technological University, Singapore, Chung-Ang University, Seoul, och slutligen Ritsumeikan University, Kyoto. Han kommer diskutera Brexit med studenter i sociologi och internationella relationer och han anlägger ett asiatiskt perspektiv på det brittiska uttåget ur EU. Även om de ekonomiska effekterna för Ost-Asien är begränsade, kommer det inte vara fallet ur det motsatta perspektivet. Storbritannien är mottagare av en rad stora och viktiga japanska och koreanska investeringar i fordons- och elektronikindustrin, vars produktion exporteras till EU. Framtiden för denna typ av investeringar ser inte lovande ut då det sannolikt kommer läggas tullar och tariffer på denna typ av export från Storbritannien, post-Brexit.

Charles kommer emellertid, något kontroversiellt, argumentera för att även om Brexit på många sätt är mycket negativt, så innebär en separation från superstaten EU nya möjligheter för en mer inkluderande, demokratisk och populär nationalism som inte är driven av xenofobi och rasism. Denna "progressiva nationalism" har potentialen att länka samman internationalistiska perspektiv, åter bejaka fackliga och socio-ekonomiska perspektiv för arbetstagare oavsett ursprung som kan identifiera gemensamma plattformar för att motstå exploatering av deras arbete.

Kan en "progressiv nationalism" realiseras inom ramen för Brexit? Inte, menar Woolfson, om en sk "hård Brexit" antas, i vilken Storbritannien följer den "avreglerade" Singapore-modellen som baseras i WTO:s principer, vilka somliga förordar som modell för ett post-Brexit Storbritannien. Woolfsons Asien-turné lär kunna väcka en del debatt. Hans arbeten om Brexit har nu blivit översatt till spanska, koreanska och senast japanska. I Japan är det publicerat i den prestigefyllda serien Ritsumeikan Hogaku, notater från Juridiska föreningen vid Ritsumeikan University.