Zotero

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som hjälper dig att samla referenser till böcker, artiklar och andra publikationer. Därefter kan du smidigt infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i dina arbeten.

Med hjälp av Zotero kan du:

  • importera referenser och PDF-filer direkt från olika sökverktyg och databaser via webbläsarna Firefox, Chrome och Safari
  • infoga referenser i din text i ett ordbehandlingsprogram (MS Word, Google Drive eller LibreOffice)
  • skapa en referenslista till ditt arbete
  • arbeta från olika datorer eftersom du kan synkronisera dina referenser mellan programmet i datorn och ditt användarkonto på nätet
  • infoga PDF-filer i programmet och utifrån dessa skapa referenser (300 MB gratis lagringsutrymme erbjuds)

Tänk på!

Användaren är själv ansvarig för att dokument som har krav på konfidentialitet eller som omfattas av sekretess inte laddas upp till Zoteros molntjänst.

Att använda Zotero

Du kan arbeta i Zotero om du använder något av operativsystemen Windows, Mac OS eller Linux. Skapa ett användarkonto och ladda ned programmet på din dator via Zoteros webbsida.

Olika guider som hjälper dig att komma igång och använda programmet hittar du nedan under Guider till Zotero. Biblioteket erbjuder också introduktioner i Zotero för studenter och anställda vid Linköpings universitet. Se vidare under Introduktioner och kontakt.

Ladda ned programmet här 

 

Guider till Zotero
Visa/dölj innehåll

Guide till Zotero (Linköpings universitet)
Zotero FAQ
Zotero Quick Start Guide
Get Help with Zotero
User Forums (internationellt diskussionsforum för Zotero-användare)

Introduktioner och kontakt
Visa/dölj innehåll

Medicinska biblioteket erbjuder regelbundet öppna introduktioner i Zotero. LiU-studenter och anställda har även möjlighet att boka en introduktion.

Öppna introduktioner på Medicinska biblioteket vt 2020

Med anledning av att LiU gått över till distansläge som en följd av det nya coronaviruset, är vårterminens tillfällen av öppna introduktioner inställda.

Boka introduktion

Som student eller anställd vid Linköpings universitet kan du boka en introduktion i Zotero:

Boka handledning

Gruppintroduktion & kontakt

Är ni en grupp studenter eller anställda som tillsammans vill boka en introduktion? Eller om du har frågor kring Zotero av enklare karaktär kan du kontakta oss via mejl: 

biblioteket@liu.se

Mer om referenshantering
Visa/dölj innehåll