Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som hjälper dig att samla referenser till böcker, artiklar och andra publikationer. Därefter kan du smidigt infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i dina arbeten.
Som LiU-student eller anställd hittar du mer information om referenshanteringsprogram och hur du får tillgång till dem på Liunet student respektive Liunet medarbetare (inloggning med LiU-ID nödvändigt).