Zotero

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som hjälper dig att samla referenser till böcker, artiklar och andra publikationer. Därefter kan du smidigt infoga källhänvisningar och skapa litteraturlistor i dina arbeten.

Med hjälp av Zotero kan du:

  • importera referenser och PDF-filer direkt från olika sökverktyg och databaser via webbläsarna Firefox, Chrome och Safari
  • infoga referenser i din text i ett ordbehandlingsprogram (MS Word, Google Drive eller LibreOffice)
  • skapa en referenslista till ditt arbete
  • arbeta från olika datorer eftersom du kan synkronisera dina referenser mellan programmet i datorn och ditt användarkonto på nätet
  • infoga PDF-filer i programmet och utifrån dessa skapa referenser (300 MB gratis lagringsutrymme erbjuds)

Ladda inte upp sekretessbelagda dokument!

Användaren är själv ansvarig för att dokument som har krav på konfidentialitet eller som omfattas av sekretess inte laddas upp till Zoteros molntjänst.

Att använda Zotero

Du kan arbeta i Zotero om du använder något av operativsystemen Windows, Mac OS eller Linux. Skapa ett användarkonto och ladda ned programmet på din dator via Zoteros webbsida.

Olika guider som hjälper dig att komma igång och använda programmet hittar du nedan under Guider till Zotero. Biblioteket erbjuder också introduktioner i Zotero för studenter och anställda vid Linköpings universitet. Se vidare under Introduktioner och kontakt.

Ladda ned Zotero här

Guider till Zotero

Guide till Zotero (Linköpings universitet)
Introduktion till Zotero (Stockholms universitet)
Zotero FAQ
Zotero Quick Start Guide
Get Help with Zotero
User Forums (internationellt diskussionsforum för Zotero-användare)

Introduktioner och kontakt

Boka introduktion

Som student eller anställd vid Linköpings universitet kan du boka en introduktion i Zotero. Se sedan till att ha programmet installerat före träffen.

Boka handledning

Kontakt

Om du är student eller anställd vid Linköpings universitet och har frågor kring EndNote av enklare karaktär eller vill boka en gruppintroduktion är du välkommen att kontakta oss via mejl: biblioteket@liu.se

Mer om referenshantering