Plagieringskontroll av vetenskapliga texter

Similarity Check är en tjänst som jämför texter för att upptäcka likheter med andra källor och som lämpar sig för vetenskapliga texter på engelska, men som också kan granska svenska texter. Vid LiU kontrollerar vi med Similarity Check huvudsakligen avhandlingar och artikelmanuskript.

Informationen om Similarity Check och plagieringskontroll av vetenskapliga texter är flyttad till Liunet – intranätet för anställda vid Linköpings universitet: 
Forska och utbilda -> Bibliotekstjänster -> Forskningsstöd:

Plagieringskontroll av vetenskapliga texter

(inloggning med LiU-ID krävs)