Plagieringskontroll av vetenskapliga texter

Similarity Check är en tjänst som jämför texter för att upptäcka likheter med andra källor och som lämpar sig för vetenskapliga texter på engelska, men som också kan granska svenska texter. Vid LiU kontrollerar vi med Similarity Check huvudsakligen avhandlingar och artikelmanuskript.

Similarity Check söker i:

  • över 200 miljoner vetenskapliga artiklar, böcker, kapitel i böcker, med mera
  • över 90 miljarder webbsidor
  • CrossRef:s databas över vetenskapliga artiklar

Följande kontrolleras inte i Similarity Check:

  • inbäddade bilder i dokumentet
  • avancerade matematiska formler och symboler skapade i till exempel LaTeX eller Word
  • dataprogram
  • forskningsdata som publikationen bygger på
  • synonymer
  • översatta texter där ursprungstexten är på ett annat språk

Universitetet uppmanar alla doktorander att kontrollera sina licentiat- och doktorsavhandlingar i samband med delseminarium, inför slutseminariet eller innan avhandlingen går i tryck. Forskare som ska publicera en artikel eller ett bokkapitel kan även skicka in sina manuskript för granskning innan det skickas till tidskriften. Kontrollen utförs av personal på biblioteket.

Så hanteras den inskickade texten Visa/dölj innehåll

1. Efter att du skickat in texten kontrollerar bibliotekets personal att inga personuppgifter finns i filen och skickar sedan in den i Similarity Check.
2. En rapport sparas som innehåller texten med färgmarkeringar som visar matchningar mot andra publikationer. En procentsats indikerar hur stor del av texten som ger matchningar.
3. Rapporten skickas åter till författaren och eventuellt hens handledare. Bibliotekspersonalen kan ge vissa tips på förbättringar, men bedömningen vilka åtgärder som behöver vidtas måste göras av författaren, eventuellt i samråd med sin forskningsledare.

Vanliga frågor Visa/dölj innehåll

Vilken procentsats är godtagbar?

Varför får jag hög procent även om jag inte plagierat?

Får jag kopiera mina egna texter?

3 frågor om Similarity Check

Video: Så fungerar Similarity Check Visa/dölj innehåll

Similarity Check

Leverantörens film om hur textgranskningen går till. Textad på engelska.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Om du har frågor kring Similarity Check eller plagiering generellt är du välkommen att höra av dig till biblioteket@liu.se

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll