Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Senaste nytt

Patrick
Patrick Schooner

CK
Claes Klasander

Unik storskalig enkät om hur tekniklärare undervisar om tekniska system

Linköpings universitet har i dagarna skickat ut en enkät till de ca 7000 lärare som hittills legitimerats för att undervisa elever inom grundskolans teknikämne (åk 7-9). Enkäten är unik. Den kan bland annat ge svar på vad lärare ser som bra systemexempel att undervisa kring och hur de ser på sin egen förmåga att bedöma elevers kunskaper om tekniska system.

- Vi hoppas på ett högt deltagande även om enkäten är frivillig och vänder sig till alla som legitimerats för undervisning i teknik för åk 7-9. Med en behörighet inom teknikämnet ska läraren kunna undervisa och bedöma eleven – och hur gör de då?, säger Patrick Schooner, doktorand som bedriver sin forskning om tekniklärares bedömningspraktik inom grundskolans senare år.

Inom detta projekt har två tidigare delstudier visat att undervisning om tekniska system utmanar landets tekniklärare på flera olika sätt, i synnerhet när det kommer till bedömning av elevers kunskaper. Idag existerar det begränsat med forskning som stöd till landets undervisande lärare om vad som kan anses vara lämpliga undervisningsexempel och sätt att bedöma eleverna. Det övergripande syftet med enkäten är att få insikt och kunskap om tekniklärares förhållningssätt till undervisningsområdet tekniska system.

I forskningsprojektet ingår doktoranden Patrick Schooner och hans handledare Jonas Hallström, Claes Klasander och Gunnar Höst.

- Vi vet att lärare inom teknikämnet efterfrågar mer information om vad och hur andra tekniklärare faktiskt gör när de undervisar om tekniska system, vilka möjligheter och svårigheter de ser. Resultaten från enkäten kan stärka lärarna i deras egen undervisningspraktik, vilket vi ser som välbehövligt för grundskolans teknikundervisning, utvecklar Claes Klasander vidare kring varför alla legitimerade tekniklärare bör delta i enkätundervisningen. Enkäten skickades ut den 16 mars 2018, och de som får den bör besvara enkäten inom de närmaste veckorna. En första påminnelse skickas ut den 30 mars 2018. Resultaten kommer preliminärt att sammanställas och redovisas här på CETIS webbplats mot sommaren 2018.

För mer information, kontakta:
Patrick Schooner
doktorand vid Linköpings universitet
patrick.schooner@liu.se
011–36 34 93

Claes Klasander, handledare
Föreståndare, CETIS, Linköpings universitet
claes.klasander@liu.se
011-36 33 07


Pdf för utskrift:
Unik storskalig enkät om hur tekniklärare undervisar om tekniska system (pdf)

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -