Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Forskning och utveckling

Uppsala

 

 -  

Aktuella inslag - forskning och utveckling

Aktuell information om forskningskonferenser finns här:
Forskningskonferenser


Lic-framläggning vid TekNaD, ISV/LiU i teknikens didaktik

Den 18 maj 2018 försvarade Magnus Jansson sin licentiatuppsats med titeln Risken är ju att det blir mer skola av det! Teknikundervisning på fritidshem. Opponent var docent Björn Haglund, Göteborgs universitet.

Praktiknära forskning

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade Gustav Fridolin en kommitté med uppdraget att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. I slutbetänkandet från den 20 april 2017 har Skolkommissionen lämnat förslag kring ovan områden och gällande forskning bedömer kommissionen att ett system behöver skapas för stöd till utveckling av praktiknära forskning och forskningsförsörjning som svarar mot direkta kunskapsbehov.

Här hittar du en länk till hela slutbetänkandet:
Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet - Regeringskansliets webbplats

Lic-uppsats Välja teknik? Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram av Anette Pripp

Anette Pripp har lagt fram sin lic-uppsats vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, den 11 mars 2016. Undersökningen har titeln Välja teknik? Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram, och rör vilka motiv ungdomarna framhåller som viktiga för sitt val, speciellt huruvida ett intresse för teknik haft betydelse för valet eller inte.
Välja teknik?: Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram, Anette Pripp

Lic-uppsats i teknikens didaktik av Jan Grenholm

Jan Grenholm försvarade den 5 februari 2016 sin lic-uppsats Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar vid Karlstads universitet. Syftet med undersökningen är att undersöka vilka motiv som ligger bakom elevers val av gymnasieprogram när de väljer i årskurs nio, speciellt varför man väljer eller inte väljer ett program med teknisk inriktning. Hela uppsatsen här:
Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar, Jan Grenholm 2016Teknikvetenskapens vetenskapsteori och idéhistoria 7,5 hp, KTH
Doktorandkursen Teknikvetenskapens vetenskapsteori och idéhistoria 7,5 hp ges av KTH.


Fler avhandlingar och uppsatser finns här:
Avhandlingar och uppsatser

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -